Cha-tti's Dance

Ball revisat Ball revisatEnglish English

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: John "Tiki" Tacker (Oberhausen - Alemanya) Febrer 2007

Font: Linedancermagazine - Traducció de Xavier Badiella

Música del ball:
Sopa de Cabra - Camins (Intro: 32 / Bpm: 124)
Tim Mcgraw - Just Be Your Tear (Intro: 16 / Bpm: 96)
Heather Myles - Nashville's Gone Hollywood (Intro: 16+4 / Bpm: 128)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

NOTA: Aquest ball està dedicat al meu bon amic ”Chatti The Valley”, del que he extret els 15 primers counts del seu "Easy Cha Cha", esta coreografiat amb música d'un grup Català que a ell li encanta especialment.

Right SIDE, Left ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP, Right SHUFFLE.
1 (1) .- Pas peu dret a la dreta
2 (2) .- Pas endavant peu esquerre
3 (3) .- Retornar el pes sobre el peu dret
4 (4) .- Pas a l'esquerra peu esquerre
& (&) .- Peu dret a prop de l'esquerre
5 (5) .- Pas a l'esquerra peu esquerre
6 (6) .- Pas enrere peu dret
7 (7) .- Retornar el pes sobre el peu esquerre
8 (8) .- Pas endavant peu dret
& (&) .- Pas endavant peu esquerre, per darrere del dret
9 (1) .- Pas endavant peu dret

Right STEP TURN, Left SHUFFLE, Right ROCK STEP, Right COASTER STEP.
10 (2) .- Pas endavant peu esquerre
11 (3) .- Fem 1/2 volta a la dreta, canviar el pes sobre el peu dret (6:00)
12 (4) .- Pas endavant peu esquerre
& (&) .- Pas endavant peu dret, per darrere de l'esquerre
13 (5) .- Pas endavant peu esquerre
14 (6) .- Pas endavant peu dret
15 (7) .- Retornar el pes sobre el peu esquerre
16 (8) .- Pas enrere peu dret
& (&) .- Pas enrere peu esquerre, al costat del dret
17 (1) .- Pas endavant peu dret

Left SIDE, Right BEHIND, Left CHASSE, Right ROCK STEP, Right SAILOR STEP 1/4 TURN
18 (2) .- Pas a l'esquerra peu esquerre
19 (3) .- Peu dret per darrere del dret
20 (4) .- Pas a l'esquerra peu esquerre
& (&) .- Peu dret a prop de l'esquerre
21 (5) .- Pas a l'esquerra peu esquerre
22 (6) .- Pas endavant peu dret
23 (7) .- Retornar el pes sobre el peu esquerre
24 (8) .- Fem 1/4 volta dreta, peu dret darrere de l'esquerre (9:00)
& (&) .- Peu esquerre pas a l'esquerra
25 (1) .- Peu dret pas a la dreta

Left Syncopated JAZZ BOX, Left STEP TURN, Right CHASSE.
26 (2) .- Pas endavant peu esquerre
27 (3) .- Peu dret creua per davant de l'esquerre
28 (4) .- Pas enrere peu esquerre
& (&) .- Pas a la dreta peu dret
29 (5) .- Pas endavant peu esquerre
30 (6) .- Pas endavant peu dret
31 (7) .- Fem 1/2 volta esquerra & canviar el pes sobre el peu esquerre (3:00)
32 (8) .- Pas a la dreta peu dret
& (&) .- Peu esquerre a prop del dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...