All of us! (Tots nosaltres) # Concurs Cardedeu - 2008

Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Edu Roldos, Angie de Alberto, Adolfo Calderero, David Villellas i Lidia Calderero
Font: Out Of Control

Música del ball:
The Charlie Daniels Band - Daddy’s Old Fiddle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 Scuff, obrim peus, hold, rock-step creuat, pas, hold
1.-Scuff peu dret
2.-Obrim peu dret
3.-Obrim peu esquerre
4.-Hold
5.-Creuem peu esquerre per davant del dret
6.-Canviem el pes al peu dret
7.-Tornem el peu esquerre al lloc
8.-Hold

9-16 Swivels dreta, fuet amb stomps
9.-Obrim puntes
10.-Tanquem puntes desplaçant-nos a la dreta
11.-Obrim puntes desplaçant-nos a la dreta
12.-Tanquem puntes desplaçant-nos a la dreta
13.-Kick endavant peu esquerre
14.-Stomp peu esquerre al lloc
15.-Kick enrere peu esquerre
16.-Stomp peu esquerre al lloc

17-24 Rock-step amb ¾ volta, toe struts
17.-Rock peu esquerre amb ¼ volta a l’esquerra
18.-Al canviar el pes de peu, fem ½ volta cap a l’esquerra
19.-Posem punta peu esquerre al davant
20.-Abaixem el peu esquerre
21.-Punta peu dret a l’alçada de l’esquerre
22.-Abaixem el peu dret
23.-Punta peu esquerre
24.-Abaixem peu esquerre

25-32 Bàsic a la dreta, volta cap a l’esquerra
25.-Pas peu dret a la dreta
26.-Creuem peu esquerre per darrere del dret
27.-Pas peu dret a la dreta
28.-Punta peu esquerre a l’esquerra
29-32.-Fem una volta sencera cap a l’esquerra

33-40 Jazz-box amb ½ volta, hold, jazz-box amb ½ volta, hold
33.-Creuem peu dret per davant de l’esquerre fent ¼ volta cap a la dreta
34.-Obrim peu esquerre fent ¼ volta cap a la dreta
35.-Obrim peu dret
36.-Scuff peu esquerre
37.-Creuem peu esquerre per davant del dret fent ¼ volta cap a l’esquerra
38.-Obrim peu dret fent ¼ volta cap a l’esquerra
39.-Obrim peu esquerre
40.-Pas endavant peu dret

41-48 BUMPS (Malucs)
41.- Pas peu esquerre i malucs a l’esquerra
42.- Malucs a l’esquerra
43.- Malucs a la dreta
44.- Malucs a la dreta
45.- Malucs a l’esquerra
46.- Malucs a la dreta
47.- Malucs a l’esquerra
48.- Malucs a la dreta

49-56 Toe struts, ¾ volta
49.- Punta peu esquerre al darrere
50.- Abaixem el peu esquerre
51.- Punta peu dret al darrere
52.- Abaixem el peu dret
53.- Punta peu esquerre al darrere
54.- Abaixem el peu esquerre fent ½ volta a l’esquerra
55.- Punta peu dret al davant
56.- Abaixem el peu dret fent ¼ volta a l’esquerra

57-64 Puntes, talons, hooks, passes
57.- Punta peu dret a la dreta
58.- Taló peu dret al davant
59.- Hook peu dret sobre l’esquerre
60.- Pas al davant peu dret
61.- Punta peu esquerre a l’esquerra
62.- Taló peu esquerre al davant
63.- Hook peu esquerre sobre el dret
64.- Pas al davant peu esquerre


Nota:
Amb la cançó de The Charlie Daniels Band hi ha 3 ponts i una aturada:

Pont 1: Al final de la primera paret.
1-6. Marquem punta del peu dret davant i abaixem el pes a la cama dreta
Marquem punta peu esquerre davant i abaixem el pes a la cama esquerra
Tornem a marcar punta peu esquerre davant i abaixem el pes a la cama esquerra

Pont2: Al final de la segona paret.
1-4. Marquem punta del peu dret davant i abaixem el pes a la cama dreta
Marquem punta peu esquerre davant i abaixem el pes a la cama esquerra

Pont3: Després dels primers 16 temps.
1-2. Pas cama esquerra amb ¼ a l´esquerra i temps mort
I tot seguit començarem a partir del pas 33 (Els jazz-box)


Vídeos

Font: outofcontrolcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...