Don't smoke (no fumis) # 3r lloc al IV Concurs Casino Granollers - Avançats #

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 68 - Parets: 2
Autor/a: Els Quatre: Angie, Lídia, Adolf i Edu

Font: Els Quatre

Música del ball:
Billy Yates - Smokin’ GrassDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALONS I PUNTES
1-4 Amb el peu dret: taló davant, punta darrere, taló davant, punta darrere.

TALO, HOOK, TALO, HOLD
5-8 Amb el peu dret fem taló davant, hook sobre el peu esquerre, taló davant i hold.

ROCK STEP, STOMPS
9-12 Rock step saltant enrere sobre el peu dret i aixecant l’esquerre, abaixem el peu esquerre i fem 2 stomps amb peu dret.

ROCK STEP, STOMPS
13-16 Rock step saltant enrere sobre el peu dret i aixecant l’esquerre, abaixem el peu esquerre i fem 2 stomps amb peu dret.

¼ VOLTA, STEPS I STOMPS
17-26 Pas peu dret enrere en diagonal fent ¼ volta a la dreta, stomp peu esquerre a l’alçada del dret, pas endavant en diagonal a la dreta amb peu dret, stomp peu esquerre a l’alçada del dret, pas peu dret enrere en diagonal a la dreta, stomp peu esquerre a l’alçada del dret, pas endavant en diagonal a la dreta amb peu dret, stomp peu esquerre a l’alçada del dret, pas peu dret enrere en diagonal a la dreta, stomp peu esquerre a l’alçada del dret.

JAZZ BOX DE 3 TEMPS, PAS, STOMPS, HOLD
27-32 Jazz box de tres temps amb peu dret (creuem peu dret per davant peu esquerre, obrim peu esquerre, obrim peu dret), stomp peu esquerre, stomp peu dret, hold.

BASIC AMB ¼ VOLTA, SCUFF
33-36 Bàsic cap a l’esquerra acabat amb ¼ volta a l’esquerra fent un scuff amb el peu dret.

SALTS ENRERA (3 JAZZ BOX DE 3 TEMPS), STOMPS, HOLD
37-48 Saltant cap enrere 3 jazz box de 3 temps cadascun: creuem peu dret per davant l’esquerre, obrim peu esquerrea, obrim peu dret, creuem peu esquerre per davant del dret, obrim peu dret, obrim peu esquerre, creuem peu dret per davant l’esquerre, obrim peu esquerre, obrim peu dret. Stomp peu esquerre, stomp peu dret i hold.

PUNTA, ½ VOLTA A L’ESQUERRA, PAS, HOLD
49-52 Punta peu esquerre a l’esquerra, tornem el peu al lloc, pivotant sobre el peu esquerre fem ½ volta a l’esquerra posant el peu dret, hold.

STEPS, HOLD
53-56 Pas peu esquerre davant, ajuntem peu dret al costat, pas peu esquerre davant, hold.

SALTS, STOMPS
57-64 Saltant cap enrere i sobre el peu esquerre fem: salt enrere sobre el peu esquerre i un stomp amb el peu dret a la mateixa alçada. Aquest salt enrere l’hem de fer un total de 4 vegades.

SWIVELS
65-68 Obrim puntes, ens desplacem cap a la dreta tancant puntes, tornem a desplaçar-nos cap a la dreta obrint puntes i tornem a l’esquerra tancant puntes.

Tornar a començar.

Bridge
Amb la cançó de Billy Yates “Smokin’ Grass”, hi ha dos ponts. Concretament a l’acabar el moviment 32 a la paret 2 i a la 5, com que es perllonga la música, fem els passos 65 a 68.


Vídeos

Font: outofcontrolcountry


Font: destinationcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...