Make me crazy

Temps: 44 - Parets: 4
Autor/a: Anna Balaguer (Març 2007)

Font: Anna Balaguer

Música del ball:
Duane Steel - Make Me Crazy


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

grapevine - scuff - rock step - touch - military turn
1-2 Pas dreta a la dreta - creuem esquerra per darrere
3-4 Pas dreta a la dreta - freguem esquerra al costat de dreta
5-6 Pas esquerra a l’esquerra (recolzant-nos en ella) - ens recolzem sobre dreta
7-8 Marquem taló esquerra girant 1/4 a l’esquerra - ens recolzem sobre esquerra
9-10 avancem dreta - girem 1/2 volta a l’esquerra
11-12 avancem dreta - girem 1/2 volta a l’esquerra
13-14 avancem dreta girant 1/2 a l’esquerra - retrocedim esquerra girant 1/2 a l’esquerra
15-16 avancem dreta - freguem esquerra al costat de dreta

grapevine - scuff - rock step - touch - military turn
17-18 pas esquerra a l'esquerra - creuem dreta per darrera
19-20 pas esquerra a l'esquerra - freguem dreta al costat d¹esquerra
21-22 pas dreta a la dreta (recolzant-nos en ella) - ens recolzem sobre esquerra
23-24 marquem taló dret girant 1/4 a la dreta - ens recolzem sobre dreta
25-26 avancem esquerra - girem 1/2 volta a la dreta
27-28 avancem esquerra - girem 1/2 volta a la dreta
29-30 avancem esquerra girant 1/2 a la dreta - retrocedim dreta girant 1/2 a la dreta
31-32 avancem esquerra - freguem dreta al costat d’esquerra

rock step - 1/2 turn - hold - jazzbox - jump - scuff
33-34 avancem dreta (recolzant-nos en ella) - ens recolzem sobre esquerra
35-36 girem 1/2 volta amb la dreta cap a la dreta - pausa (Pes sobre la dreta)
37-38 creuem esquerra per davant dreta - retrocedim amb dreta
39-40 avancem amb esquerra girant 1/4 a l’esquerra - saltem sobre esquerra aixecant genoll dret
41-42 pas dreta a la dreta - freguem esquerra al costat de dreta
43-44 pas esquerra a l’esquerra - freguem dreta al costat d’esquerra

El bridge és opcional
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...