Back to the USA

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Marta Monjorn – Mª Lurdes Vilà

Font: Marta Rubio

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Linda Ronstadt - Back to the USA


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Comencem el ball al contar 4 vegades 8 beats de música (temps)

FORWARD TOUCH, BACK TOUCH, FORWARD TOUCH, FORWARD HOOK
1. Taló dret davant
2. Punta dreta darrere
3. Taló dret davant
4. Hook amb la dreta per davant de la canya esquerra

FORWARD TOUCH, BACK HOOK, SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT, SWIVEL RIGHT, SWIVEL
5. Taló dret davant
6. Hook amb la dreta per darrere de la cama esquerra
7. Deixem la dreta una mica endavant marcant malucs cap a la dreta desplaçant els talons cap a la dreta al mateix temps
8. Malucs cap a l’esquerra desplaçant els talons cap a l’esquerra
9. Malucs cap a la dreta desplaçant els talons cap a la dreta
10. Malucs al centre

FORWARD TOUCH, BACK TOUCH, FORWARD TOUCH, FORWARD HOOK
11. Taló esquerre davant
12. Punta esquerra darrere
13. Taló esquerre davant
14. Hook amb l’esquerra per davant de la canya dreta

FORWARD TOUCH, BACK HOOK, SWIVEL LEFT, SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT, SWIVEL
15. Taló esquerre davant
16. Hook amb l’esquerra per darrere de la cama dreta
17. Deixem el pes esquerra marcant malucs cap a l’esquerra desplaçant els talons cap a l’esquerra al mateix temps
18. Malucs cap a la dreta desplaçant els talons cap a la dreta
19. Malucs cap a l’esquerra desplaçant els talons cap a l’esquerra
20. Malucs al centre

GRAPEVINE RIGHT & SCUFF
21. Pas a la dreta amb el peu dret
22. Peu esquerre darrere del dret
23. Pas a la dreta amb el peu dret
24. Scuff amb l’esquerre

GRAPEVINE LEFT & TOUCH
25. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
26. Peu dret darrere de l’esquerre
27. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
28. Touch peu dret al costat de l’esquerre

FORWARD STEP, 1/4 TURN LEFT, FORWARD STEP, ¼ TURN LEFT
29. Pas dret davant
30. Girem ¼ de volta cap a l’esquerra
31. Pas dret davant
32. Girem ¼ de volta cap a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...