Country song # 10è lloc al I Concurs de line dance al Luckenbach Honkytonk - 2007

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Q'nyats: Mari Carmen, Anna, Lluís i Jordi

Font: Jordi

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Lynn Anderson – Listen To a Country Song


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HOOK COMBINATION
1 - Taló peu dret davant
2 – Taló peu dret a la canya cama esquerra
3 – Taló peu dret davant
4 – Punta peu dret al costat peu esquerre
5 – Donant ¼ de volta a la dreta taló peu dret davant
6 – Peu dret al costat peu esquerre

JAZZ BOX AMB PEU ESQUERRE
7 – Peu esquerre creua per davant peu dret
8 – Peu dret es desplaça a la dreta
9 – Peu esquerre s’obre a l’esquerra
10- Peu dret al costat peu esquerre

MONTERREY AMB PEU DRET
11 - Punta peu dret a la dreta
12 – Donant ½ volta a la dreta peu dret al costat del peu esquerre
13 – Punta peu esquerre a l’esquerra
14 – Peu esquerre al costat peu dret

ROCK AL DARRERA AMB PEU DRET
15 – Peu dret al darrera
16 – Canviar el pes sobre la cama esquerra

VOLTA EN QUATRE TEMPS
17 – 18 Punta peu dret, ½ volta a l’esquerra
19 – 20 Punta peu esquerre, ½ volta a l’esquerra

JAZZ BOX AMB PEU DRET
21 – Peu dret creua per davant peu esquerre
22 – Peu esquerre es desplaça a l’esquerra
23 – Peu dret s’obre a la dreta
24 – Peu esquerre al costat peu dret

GRAPEVINE A LA DRETA
25 – Peu dret a la dreta
26 – Peu esquerre creua per darrera el peu dret
27 – Peu dret s’obre a la dreta
28 – Punta del peu esquerre al costat peu dret

VOLTA I ¼ A L’ESQUERRA, SCUFF PEU DRET
29 – 31 Donar volta i ¼ a l’esquerra
32 – Scuff amb peu dret

SALTS I ½ VOLTA
33 – 34 Sobre cama esquerra 2 salts seguits, mentre el peu dret no toca a terra
35 – Peu dret es posa a terra
36 – Peu esquerre al costat del peu dret
37 – Donant ½ volta a l’esquerra peu esquerre al davant
38 – Peu dret al costat peu esquerre

VODEBIL AMB PEU DRET
39 – Peu dret creua per davant peu esquerre
40 – Peu esquerre s’obre a l’esquerra
41 – Taló peu dret davant en diagonal
42 – Peu dret al costat peu esquerre

VODEBIL AMB PEU ESQUERRA
43 – Peu esquerre creua per davant peu dret
44 – Peu dret s’obre a la dreta
45 – Taló peu esquerre davant en diagonal
46 – Peu esquerre al costat peu dret

SHUFFLE ENDAVANT, ROCK STEP
47 – Peu dret endavant, peu esquerre darrera i
48 – Peu dret endavant
49 – Peu esquerre endavant
50 – Canviar pes sobre cama dreta

VOLTA I MITJA
51 – 52 ½ volta a l’esquerra en darrera amb shuffle
53 – 54 Pas peu dret i ½ volta a l’esquerra
55 – 56 ½ volta a l’esquerra amb shuffle, començant amb peu dret

COASTER STEP, STOMP
57 – Peu esquerre en darrera
58 – Peu dret al costat peu esquerre
59 – Peu esquerre endavant
60 – Stomp peu dret al costat peu esquerre

PUNTADA I STOMP
61 – Patada endavant amb peu dret
62 – Peu dret al costat peu esquerre
63 – Creuar peu esquerre per davant del peu dret
64 – Stomp amb peu dret al costat peu esquerre.

TORNAR A COMENÇAR

BRIDGE: En acabar la segona paret
VOLTA MILITAR I SALTS
1 – 4 Volta militar a l’esquerra
5 - Creuem peu dret per davant de l'esquerre a l'hora que aixequem esquerre cap enrera
6 - Tornem pes al peu esquerre a l'hora que aixequem peu dret
7 - Pas peu dret a la dreta
8 - Creuem peu esquerre per davant del dret a l'hora que aixequem dret cap enrera
9 - Tornem pes al peu dret a l'hora que aixequem peu esquerre
10 - Pas peu esquerre a l'esquerra
11 -Creuem peu dret per davant de l'esquerre a l'hora que aixequem esquerre cap enrera
12 - Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret
Aquests últims 8 temps els fem saltant.


PARET FINAL
En la cinquena paret després del pont, que és l’última
1 –16 igual que tot el ball

SALTS
17 - Creuem peu dret per davant de l'esquerre a l'hora que aixequem esquerre cap enrera
18 - Tornem pes al peu esquerre a l'hora que aixequem peu dret
19 - Pas peu dret a la dreta
20 - Creuem peu esquerre per davant del dret a l'hora que aixequem dret cap enrera
21- Tornem pes al peu dret a l'hora que aixequem peu esquerre
22 - Pas peu esquerre a l'esquerra
23 - Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre
Aquests últims 7 temps els fem saltant.


Vídeos

Font: fabasol
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...