Anymore - # 9é lloc al I Concurs del Luckenbach - 2007 #

Temps: 64 (32 + 32) - Parets: 4
Autor/a: Angel, Anna, Laura, Lourdes

Font: Angel, Anna, Laura, Lourdes

Música del ball:
Kevin Fowler - Ain’t Drinking Anymore


9é lloc al I Concurs del Luckenbach 2007

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA DEL BALL:
A – A – tag – B – B – Bridge – A – A – tag – B – B – A – tag – B – B – 1/2 B

PART A

BÀSIC A LA DRETA, ½ VOLTA, HOLD
1-2 Pas a la dreta amb la cama dreta - Creuem la cama esquerra per darrere la dreta
3-4 Pas a la dreta amb la dreta - Creuem la cama esquerra per darrere de la dreta
5-6 Girem ½ volta sobre les puntes a l'esquerra - Hold

BÀSIC A LA ESQUERRA, ½ VOLTA, HOLD
7-8 Pas a l’esquerra amb la cama esquerra - Creuem la cama dreta per darrere l’esquerra
9-10 Pas a l’esquerra amb l’esquerra - Creuem la cama dreta per darrere de l’esquerra
11-12 Girem ½ volta sobre les puntes a la dreta - Hold

JAZZ BOX amb ½ VOLTA saltant
13 Creuem la cama esquerra per davant la dreta a l’hora que aixequem la dreta enrera.
14 Girem ¼ de volta a la dreta abaixem cama dreta i aixequem cama esquerra davant.
15 Girem ¼ de volta a la dreta abaixem cama esquerra i aixequem cama dreta enrere.
16 Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerra.

KICK, BRUSH, ½ VOLTA, HOOK, PAS, STOMP
17-18 Puntada davant amb el peu dret, Brush peu dret darrere,
19-20 Girem ½ volta a la dreta i marquem taló dret davant, marquem taló dret a la canya de la cama esquerra
21-22 Pas endavant amb el peu dret, Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret

KICK, BRUSH, ½ VOLTA, HOLD, PAS, HOOK, TALÓ, STOMPS
23-24 Puntada davant amb el peu esquerre, Brush peu esquerre darrere
25-26 Girem ½ volta a l’esquerra i marquem la punta esquerra al costat del peu dret, hold
27-28 Pas enrere amb el peu esquerre, marquem taló dret a la canya de la cama esquerra
29-30 Marquem taló dret davant, aixequem genoll dret amunt
31-32 Fem 2 stomps amb el peu dret al costat de l’esquerre.


PART B

HOOK COMBINATION, ¼ VOLTA, SALTETS, STOMP

1-2 Taló peu dret davant, marquem taló dret a la canya de la cama esquerra
3-4 Taló peu dret davant, punta peu dret darrere girant ¼ de volta a la dreta
5-6 Amb la cama dreta aixecada, fem dos saltets cap endavant
7-8 Abaixem el peu dret davant i fem un stomp amb el peu esquerre al costat del dret

BÀSIC A LA ESQUERRA, ½ VOLTA
9-10 Pas a l'esquerra amb la cama esquerra - Creuem la cama dreta per darrere l'esquerra
11-12 Pas a l'esquerra amb la esquerra girant 1/2 de volta, stomp amb la dreta al costat de l’esquerra

KICKS, ½ VOLTA, HOLD
13-14 Puntada a la dreta amb el preu dret, stomp peu dret al costat del peu esquerre
15-16 Puntada davant amb el peu dret, creuem el peu dret per davant del peu esquerre
17-18 Girem ½ volta sobre les puntes cap a l’esquerra, hold.

KICKS, ½ VOLTA, HOLD,
19-20 Puntada a la esquerra amb el peu esquerre, stomp peu esquerre al costat del peu dret
21-22 Puntada davant amb el peu esquerre, creuem el peu esquerre per davant del peu dret
23-24 Girem ½ volta sobre les puntes cap a la dreta, hold.

BÀSIC A LA DRETA, ½ VOLTA
25-26 Pas a la dreta amb la cama dreta - Creuem la cama esquerra per darrere la dreta
27-28 Pas a la dreta amb la dreta girant 1/2 de volta, stomp amb l’esquerra al costat de la dreta

SALTS ENRERA amb ¼ VOLTA
29-30 Salt enrere posant la cama dreta enrere, ajuntem l’esquerra la costat de la dreta
31-32 Salt enrere posant la cama dreta enrere girant ¼ de volta a la dreta, ajuntem l’esquerra la costat de la dreta


PONTS:
Aquests ponts es faran per quadrar bé el ball amb la cançó Ain’t drinking anymore de Kevin Fowler

TAG:
Swivets
1–4 Swivets cap a la dreta, (talons cap a la dreta) - Swivets cap a l’esquerra, (talons a l’esquerra)


BRIDGE:
CHARLESTONS amb la dreta, PAS, 1/2 VOLTA, ½ VOLTA (avançant endavant)

1-2 Peu dret davant obrim puntes - tanquem puntes davant.
3-4 Peu dret darrere obrim puntes - tanquem puntes darrere.
5-6 Pas peu dret davant, girem ½ volta a l’esquerra sobre les puntes.
7-8 Pas peu esquerre enrere, girem ½ volta a l’esquerra sobre les puntes.

CHARLESTONS amb la dreta, PAS, 1/2 VOLTA, ½ VOLTA (tornant enrera)
1-2 Peu dret davant obrim puntes - tanquem puntes davant.
3-4 Peu dret darrere obrim puntes - tanquem puntes darrere.
5-6 Pas peu esquerra darrere, girem ½ volta a l’esquerra sobre les puntes.
7-8 Pas peu dret davant, girem ½ volta a l’esquerra sobre la punta del peu esquerre col·locant el peu dret al costat de l’esquerre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...