Data box

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Raül Àlvarez

Font: Sebastià Giner

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Trace Adkins - I Can Dig It
Billy Currington - Saturday Night
Jill Johnson - Same Every Thing


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK STEP, DRETA HOLD, HEEL STEP PIVOT 3/4
1 Rock a la dreta amb la dreta,
2 Retornar pes a l’esquerra
3 Dreta a lloc
4 Hold
5 Pas a l’esquerra sobre el taló esquerre
6 Pivot sobre taló esquerre girar 1/4 a l’esquerra. Passa amb el peu dret
acompanyant.
7 Seguim pivotant sobre el taló esquerre i girem ½ volta a l’esquerra
8 Scuff amb la dreta.

VINE-CROSS, ROCK STEP, JAZZBOX CREUAT
9 Pas a la dreta amb el peu dret
10 Creuar peu esquerra per darrere del peu dret
11 Pas a la dreta amb el peu dret
12 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
13 Rock a la dreta amb peu dret
14 Retornar pes a l’esquerre
15 Creuar el peu dret per davant del peu esquerre
16 Pas endarrere amb el peu esquerre
17 Pas a la dreta amb el peu dret
18 Pas endavant amb el peu esquerre

HEEL TOUCH
19 Marquem taló dret endavant
20 Taló dret a lloc
21 Marquem taló esquerre endavant
22 Taló esquerre a lloc
23 Marquem taló esquerre endavant
24 Taló esquerre a lloc
25 Marquem taló dret endavant
26 Touch taló dret

3 TRIPLES STEPS, GIRANT ½, ½ I ¼ A LA DRETA. CROSS CHASSE
27 Pas peu dret a la dreta començant el gir de ½ volta a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
28 Pas peu dret a la dreta acabant la ½ volta a la dreta
29 Pas peu esquerre endavant i a la dreta començant el gir de ½ volta a la dreta
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
30 Pas peu esquerre a la dreta acabant la ½ volta a la dreta
31 Pas peu dret a la dreta començant el gir d’ ¼ de volta a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del dret
32 Pas peu dret a la dreta acabant el quart de volta a la dreta
33 Creuar esquerra per davant de la dreta,
& Dreta a la dreta
34 Creuar esquerra per davant de la dreta

PAS GIRANT ¼ A LA DRETA. KICK, STOMP I FLICK STOMP
35 Pas del peu dret a la dreta girant ¼ a la dreta
36 Ajuntar peu esquerre a dreta.
37 Puntada de peu endavant amb el peu dret
38 Stomp a lloc, amb el peu dret
39 Puntada de peu enrere amb el peu dret
40 Stomp a lloc, amb el peu dret

VOLTA MILITAR, SALT AMB KICK, STOMP I HOLD
41 Pas amb la dreta endavant
42 Fem ½ volta a l’esquerra.
43 Pas amb la dreta endavant
44 Fem ½ volta a l’esquerra.
45 Saltar enrere sobre el peu dret, a l’hora que fem un kick endavant amb
l’esquerra
46 Abaixar peu esquerre
47 Ajuntar dreta amb un Stomp
48 Pausa.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...