Darkness

Temps: 48 - Parets: 1
Autor/a: Anna Balaguer (Juliol 2005)

Font: Anna Balaguer

Música del ball:
George Strait - The Seashores Of Old Mexico


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Amb dreta:
Military turn - touch - slow coaster step

1-2 avancem dreta - girem 1/2 a ld'esquerra
3 marquem taló dret davant
4-5 retrocedim amb dreta - ajuntem esquerra amb dreta (pes sobre esquerra)
6 avancem amb dreta

Military turn - touch - slow coaster step
7-8 avancem esquerra - girem 1/2 a la dreta
9 marquem taló esquerre davant
10-11 retrocedim amb esquerra - ajuntem dreta amb esquerra (pes sobre dreta)
12 avancem amb esquerra

Rock step - touch
13-14 pas dreta cap a la dreta (recolzant-nos en ella) - ens recolzem sobre esquerra
15 creuem dreta per davant d'esquerra marcant el taló adavant

Strut - step - step
16-17 abaixem punta dreta girant 1/4 a la dreta - pas amb esquerra cap a enrera
18 igualem dreta al costat de l'esquerra

Step - slide - hook
19-20 avancem amb esquerra - arrosseguem dreta al costat de l'esquerra
21 creuem esquerra per davant de dreta
22-23 avancem amb esquerra - arrosseguem dreta al costat de l'esquerra
24 creuem esquerra per davant de dreta

Ara el mateix amb l'altra cama, amb l'esquerra:
Military turn - touch - slow coaster step
7-8 avancem esquerra - girem 1/2 a la dreta
9 marquem taló esquerre davant
10-11 retrocedim amb esquerra - ajuntem dreta amb esquerra (pes sobre dreta)
12 avancem amb esquerra

Military turn - touch - slow coaster step
1-2 avancem dreta - girem 1/2 a ld'esquerra
3 marquem taló dret davant
4-5 retrocedim amb dreta - ajuntem esquerra amb dreta (pes sobre esquerra)
6 avancem amb dreta

Rock step - touch
13-14 pas esquerra cap a ld'esquerra (recolzant-nos en ella) - ens recolzem sobre dreta
15 creuem esquerra per davant de dreta marcant el taló endavant

Strut - step - step
16-17 abaixem punta esquerra girant 1/4 a ld'esquerra - pas amb dreta cap a enrera
18 igualem esquerra al costat de la dreta

Step - slide - hook
19-20 avancem amb dreta - arrosseguem esquerra al costat de la dreta
21 creuem dreta per davant d'esquerra
22-23 avancem amb idreta - arrosseguem esquerra al costat de la dreta
24 creuem dreta per davant d'esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...