Evangeline

Temps: 58 - Parets: 2
Autor/a: Vanesa i Sonia

Font: SHTBA

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Chad Brook - Evangeline
Chris Ledoux - Country fair


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SHUFFLE, ROCK, SHUFFLE I ROCK
1 - 2. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
3 - 4. Rock endavant amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.
5 - 6. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre.
7 - 8. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.

SHUFFLES AMB 1/2 VOLTA I ROCKS
9 - 10. Shuffle endavant començant amb el peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.
11 - 12. Rock darrere amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.
13 - 14. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la dreta.
15 - 16. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.

VOLTA MILITAR
17 - 18. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
19 - 20. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

STOMPS
21. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
22. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

HOOK COMBINATION
23. Marquem el taló del peu dret davant.
24. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre marcant la punta.
25. Marquem el taló del peu dret davant.
26. Tornem el peu dret al lloc.

1/4 DE VOLTA I TALÓ
27. Fem 1/4 de volta a la dreta deixant marcat el taló del peu dret davant.
28. El peu dret torna a lloc.
29 - 30. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

VOLTA MILITAR
31 - 32. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
33 - 34. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

GRAPEVINE A LA DRETA
35. Pas a la dreta amb el peu dret.
36. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
37. Pas a la dreta amb el peu dret.
38. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
38. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
40. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
41. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
42. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

GRAPEVINE A LA DRETA AMB HOOK
43. Pas a la dreta amb el peu dret.
44. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
45. Pas a la dreta amb el peu dret.
46. Hook amb el peu esquerre per darrere del peu dret.

1/4 DE VOLTA I HOOKS
47. Abaixem el peu esquerre al terra al mateix temps que fem 1/4 de volta a la dreta.
48 - 49. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre i el tornem al lloc.
50. Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
51. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
52. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
53. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
54. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

VOLTA MILITAR
55 - 56. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
57 - 58. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...