E.P.O.C. # 4rt Lloc al V Concurs del Nashville Country Club - 2003

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Gabi Ibáñez

Font: Paqui Monroy

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Brian Sclar & the Tex Pistols - Smoke that cigarrette
Stephanie Davis - Lonestar Swing (lenta)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE & TOE, BRUSH, BRUSH
1 Punta peu dret a la dreta
& Punta peu dret al costat de l’esquerre
2 Punta peu dret a la dreta
3 Brush peu dret endavant
4 Brush peu dret al darrere

BRUSH, CROSS, TOE & STEP(1/4 TURN), HEEL & TOE(1/4 TURN)
5 Brush peu dret endavant
6 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre
7 Punta peu esquerre darrere
& Col•loquem el peu esquerre al lloc fent ¼ de volta cap a la dreta
8 Pas dret davant
9 Taló esquerre davant
& Col•loquem el peu esquerre al lloc fent ¼ de volta cap a la dreta
10 Punta dreta darrere

KICK BALL TOE, BRUSH, BRUSH(JUMPING BACK) STOMP UP, STOMP UP
11 Kick peu dret davant
& Tornem el peu dret al lloc fent un saltet enrere
12 Punta peu esquerre darrere
13 Brush peu esquerre endavant
14 Brush peu esquerre al darrere a la vegada que fem un saltet enrere sobre el peu dret
15 Stomp up peu esquerre
16 Stomp up peu esquerre

HEEL & CROSS
17 Taló peu esquerre davant en diagonal esquerra
& Tornem el peu esquerre al lloc al costat del dret
18 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre

TOE, HEEL, TOE, HEEL, TOE, SCUFF, SCOOT, SCOOT
19 Punta peu esquerre darrera
20 Abaixem el peu esquerre deixant el pes i marquem taló dret davant
21 Abaixem el peu dret deixant el pes i marquem punta esquerra darrere
22 Abaixem el peu esquerre deixant el pes i marquem taló dret davant
23 Abaixem el peu dret deixant el pes i marquem punta esquerra darrere
24 Scuff peu esquerre
25 Saltem sobre el peu dret endavant amb la cama esquerra alçada
26 Saltem sobre el peu dret endavant amb la cama esquerra alçada

CROSS, STEP, CROSS, STEP (JUMPING BACK), STEP, SLIDE
27 Creuem la cama esquerra per davant de la dreta deixant el pes i el peu dret fa un hook darrere
28 Abaixem la cama dreta al terra i el peu esquerre fa un kick davant
29 Creuem la cama esquerra per davant de la dreta deixant el pes i el peu dret fa un hook darrere
30 Abaixem la cama dreta al terra i ajuntem l’esquerra al costat
31 Pas peu esquerre davant
32 Arrosseguem el peu dret davant al costat de l’esquerre
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...