Elvira Cha Cha

Temps: 34 - Parets: 2
Autor/a: Desconegut. La versió internacional del ball té només 32 temps. Vegeu-la a aquesta pàgina.

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Brooks & Dunn - Brand new whiskey
Emmylou Harris - You never can tell


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

CHASSE, ROCK STEP, CHASSE I ROCK STEP
1 & 2. Chasse lateral a la dreta començant amb el peu dret.
3 - 4. Rock amb el peu esquerre creuant-lo per darrere del peu dret i tornem el pes al peu dret.
5 & 6. Chasse lateral a l’esquerra començant amb el peu esquerre.
7 - 8. Rock amb el peu dret creuant-lo per darrere del peu esquerre i tornem el pes al peu esquerre.

SHUFFLE, PAS I 1/2 VOLTA
9 & 10. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
11 - 12. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.

SHUFFLE, PAS I 1/4 DE VOLTA, PAS I 1/2 VOLTA
13 & 14. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
15 - 16. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/4 de volta a l’esquerra.
17 - 18. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

SHUFFLE, PAS I 1/2 VOLTA
19 % 20. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
21 - 22. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.

SHUFFLE, PAS I 1/4 DE VOLTA
23 & 24. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
25 - 26. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/4 de volta a l’esquerra.

PASSOS ENDAVANT I KICK AMB PICAR DE MANS
27. Pas endavant amb el peu dret.
28. Pas endavant amb el peu esquerre creuat per darrere del peu dret.
29. Pas endavant amb el peu dret.
30. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre, al mateix temps que piquem la mà dreta amb la mà dreta de la persona que queda davant-dreta i amb la mà esquerra piquem la mà esquerra de la persona que queda davant-esquerra.

PASSOS ENRERE I STOMPS
31. Pas darrere amb el peu esquerre.
32. Pas darrere amb el peu dret.
33 & 34. En dos temps fem tres Stomps a lloc començant amb el peu esquerre, després el peu dret i després el peu esquerre.

Vídeo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...