Álamo

Checked Video disponible English English

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Christine Goodyear

Font: Glòria Xalma

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Libbi Bosworth - Pine box
Alan Jackson - Gone Country
Rick Trevino - Doctor timeDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALÓ, HOOK, PAS AMB EL PEU DRET I STOMP
1. Marquem el taló del peu dret davant.
2. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
3. Pas endavant amb el peu dret.
4. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

PAS ENRERE, STOMP I TALÓ
5. Pas darrere amb el peu esquerre.
6. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
7 - 8. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.

TALÓ, HOOK, PAS AMB EL PEU ESQUERRE I STOMP
9. Marquem el taló del peu esquerre davant.
10. Apugem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
11. Pas endavant amb el peu esquerre.
12. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

PAS ENRERE, STOMP I TALÓ
13. Pas darrere amb el peu dret.
14. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
15 - 16. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
17. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
18. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
19. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
20. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

GRAPEVINE A LA DRETA AMB 1/2 VOLTA
21. Pas a la dreta amb el peu dret.
22. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
23. Pas a la dreta amb el peu dret fent 1/2 volta a la dreta.
24. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
25. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
26. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
27. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
28. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

GRAPEVINE A LA DRETA AMB 1/4 VOLTA I STOMP
29. Pas a la dreta amb el peu dret.
30. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
31. Pas a la dreta amb el peu dret fent 1/4 volta a la dreta.
32. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...