Four Boys

Temps: 16 - Parets: 4
Autor/a: Joan, Pasca, Fredi, Joan (19/10/2003)

Font: Joris

Música del ball:
Forester Sisters - Men


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT & LEFT STEPS, RIGHT SHUFFLE
1 Pas davant peu dret
2 Pas davant peu esquerra
3 Pas a la dreta peu dret
& Peu esquerra al costat del dret
4 Pas a la dreta peu dret

LEFT & RIGHT STEPS, LEFT SHUFFLE
5 Pas davant peu esquerra
6 Pas davant peu dret
7 Pas a l’esquerra peu esquerra
& Peu dret al costat de l’esquerra
8 Pas a l’esquerra peu esquerra

RIGHT STEP, PIVOT ½ TURN LEFT, FORWARD RIGHT SHUFFLE
9 Pas davant peu dret
10 Pivotant, ½ volta a l’esquerra
11 Pas davant peu dret
& Peu esquerra al costat del dret
12 Pas davant peu dret

LEFT STEP, PIVOT ¼ TURN RIGHT, LEFT COASTER STEP
13 Girant ¼ de volta a la dreta, pas a l’esquerra peu esquerra
14 Peu dret al costat de l’esquerra
15 Pas darrera peu esquerra
& Peu dret al costat de l’esquerra
16 Pas davant peu esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...