For You, My Love

Temps: 32 - Parets: 1 Parella
Autor/a: Jaume Andreu

Font: Jaume Andreu

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Dwight Yoakam - I Hear you knocking
Alison Kraus - The lucky one


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP (Forward), STEP (Right), COASTER STEP
1. Pas peu esquerre davant
2. Peu dret a la dreta
3. Peu esquerre darrere del dret
&. Peu dret darrere peu esquerre
4. Peu esquerre davant

STEP (Forward), STEP (Left), COASTER STEP
5. Peu dret davant
6. Peu esquerre a l'esquerra
7. Peu dret darrere de l'esquerre
&. Peu esquerre darrere del dret
8. Peu dret davant

TRIPLE STEP (Forward), TRIPLE STEP (Turn), TRIPLE STEP ¼ (Right)
9. (noi) Peu esquerre davant // (noia) Peu esquerre davant 1/4
&. (noi) Peu dret darrere de l'esquerre // (noia) Peu dret davant girant 3/4
10. (noi) Peu esquerre davant // (noia) Peu esquerre davant
11. Pas peu dret cap a la dreta 1/4
&. Pas peu esquerre al costat del dret
12. Pas peu dret cap a la dreta

TRIPLE STEP ½ (Left), ROCK STEP ¼
13. Peu esquerre pas a l'esquerra 1/2
&. Peu dret darrere de l'esquerre
14. Peu esquerre davant
15. Pas peu dret davant girant 1/4
16. Tornar el pes a la cama esquerra

TRIPLE STEP LOCK (Left), ROCK STEP (Left)
17. Peu dret creua per davant de l'esquerre cap a l'esquerra
&. Peu esquerre cap a l'esquerra
18. Peu dret creua per davant de l'esquerre cap a l'esquerra
19. Peu esquerre rock cap a l'esquerra
20. Tornar pes a la cama dreta

TRIPLE STEP (Forward), STEP ½
21. Peu esquerre pas davant
&. Peu dret darrere de l'esquerre
22. Peu esquerre pas davant
23. Pas peu dret davant 1/2
24. Pes cama esquerra

TRIPLE STEP (Forward), ROCK STEP (Left)
25. Peu dret cap endavant
&. Peu esquerre darrere del dret
26. Peu dret davant
27. Pas peu esquerre a l'esquerra
28. Tornar pes a la cama dreta

JAZZ BOX
29. Peu esquerre davant del dret
30. Peu dret darrere
31. Peu esquerre al costat esquerre
32. Peu dret al costat de l'esquerre
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...