Iris pretty

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Marga Fort (Maig 2005)

Font: Marga Fort i Sebastià Giner (redactat)

Música del ball:
Adam Harvey - Little bitty thing called love
Adam Harvey - Two-steppin’ fool


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

MONTERREY
1 Marcar punta peu dret a la dreta (lliscant a ran de terra)
2 Tornar punta peu dret a lloc
3 Marcar punta peu esquerra a l’esquerra (lliscant a ran de terra)
4 Tornar punta peu esquerra a lloc
5 Marcar peu dret a la dreta fent ½ volta a la dreta. (Dibuixant amb el peu dret un semicercle).
6 Punta peu esquerra al costat del peu dret
7 Marcar punta peu esquerra a l’esquerra (lliscant a ran de terra)
8 Tornar punta peu esquerra a lloc.

Caminar de talons (puntes enlaire)
9 Marcar taló dret endavant
10 Marcar taló esquerra endavant
11 Desplaçar-se endarrera marcant taló dret
12 Desplaçar-se endarrera marcant taló esquerra
13 Marcar taló dret endavant
14 Marcar taló esquerra endavant
15 Desplaçar-se endarrera marcant taló dret
16 Desplaçar-se endarrera marcant taló esquerra

Rocks Step amb la dreta
17 i 18 Rock endavant amb la dreta - Step
19 i 20 Rock endarrera amb la dreta - Step
21 i 22 Rock endavant amb la dreta - Step
23 I 24 Rock endarrera amb la dreta - Step

½ Volta a l’esquerra
25 Peu dret endavant
26 ½ volta a l’esquerra
27 Ajuntar peu pret al costat de l’esquerra

Rocks Step amb l’esquerra
28 i 29 Rock endavent amb l’esquerra - Step
30 i 31 Rock endarrera amb l’esquerra - Step
32 i 33 Rock endavent amb l’esquerra - Step
34 i 35 Rock endarrera amb l’esquerra – Step
36 Ajuntar peu esquerra al costat del dret

Scuffs, dreta, Ezquerra
37 Scuff endavant amb peu dret
38 Scuff endavant amb el peu esquerra

Balanceig dreta, cross i hold
39 Peu dret a la dreta
40 Passar pes a l’esquerra
41 Creuar dreta per davant de l’esquerra
42 Hold

Balanceig esquerra, ¼ a la dreta, cross i hold
43 Peu esquerra a l’esquerra
44 Passar pes a la dreta, girant ¼ de volta a la dreta
45 Creuar esquerra per davant de la dreta
46 Hold

½ Volta esquerra
47 Pas endavant amb la dreta
48 ½ a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...