Insinuation

Temps: 63 - Parets: 2
Autor/a: Raül Álvarez

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Elvis Presley - I'm all shock up
Clay Wlaker - White palace


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TWIST I SWIVEL AMB EL PEU DRET
1 - 2. Desplacem els dos talons junts a la dreta i els tornem al lloc.
3. Desplacem el taló del peu dret a la dreta.
4. Desplacem la punta del peu dret a la dreta.
5. Desplacem el taló del peu dret a la dreta.

SWIVEL AMB EL PEU DRET I TALÓ
6. Desplacem el taló del peu dret a l’esquerra.
7. Desplacem la punta del peu dret a l’esquerra.
8. Desplacem el taló del peu dret al centre.
9 - 10. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.

TWIST I SWIVEL AMB EL PEU ESQUERRE
11 - 12. Desplacem els dos talons junts a l’esquerra i els tornem al lloc.
13. Desplacem el taló del peu esquerre a l’esquerra.
14. Desplacem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
15. Desplacem el taló del peu esquerre a l’esquerra.

SWIVEL AMB EL PEU ESQUERRE I TALÓ
16. Desplacem el taló del peu esquerre a la dreta.
17. Desplacem la punta del peu esquerre a la dreta.
18. Desplacem el taló del peu esquerre al centre.
19 - 20. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

TALONS
21 - 22. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
23 - 24. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

ROCKS, PAS I 1/2 VOLTA
25 - 26. Rock davant amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
27 - 28. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
29 - 30. Pas davant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

GRAPEVINE DE SIS TEMPS AMB CROSS
31. Pas a la dreta amb el peu dret.
32. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
33. Pas a la dreta amb el peu dret.
34. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
35. Pas a la dreta amb el peu dret.
36. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

ROCKS, PAS I 1/2 VOLTA
37 - 38. Rock davant amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.
39 - 40. Rock darrere amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.
41 - 42. Pas davant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.

CROSS I GRAPEVINE
43. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
44. Pas a la dreta amb el peu dret.
45. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
46. Pas a la dreta amb el peu dret.
47. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

CREU SURENYA AMB 1/4 DE VOLTA I PICAR DE MANS
48. Amb un salt obrim els dos peus a la vegada.
49. Amb un salt creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
50. Pivotant sobre els peus fem 1/4 de volta a l’esquerra.
51. Fem una picada de mans.

JAZZ BOX
52 - 55. Jazz Box començant amb el peu dret.

CREU SURENYA AMB 1/4 DE VOLTA I PICAR DE MANS
56. Amb un salt obrim els dos peus a la vegada.
57. Amb un salt creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
58. Pivotant sobre els peus fem 1/4 de volta a l’esquerra.
59. Fem una picada de mans.

JAZZ BOX
60 - 63. Jazz Box començant amb el peu dret.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...