Magazine # 1r Lloc al VIII Concurs del Nashville Country Club - 2006

Français

Temps: 64 - Parets: 1
Autor/a: David Villellas (Lizard)

Font: Lizard Angels

Música del ball:
Sara Evans - CoalmineDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Per poder ballar el ball amb la cançó de la Sara Evans correctament descriurem el ball en 2 blocs de 32 temps cadascú.

Bloc "A"
1-8 Jazbox esquerra Saltant, pas iguala, pas hook

1- (Saltant) creuem cama esquerra per davant la dreta
2- Passem tot el pes sobre la cama dreta
3- Passem tot el pes sobre l’esquerra i puntada davant amb la dreta
4- Taló cama dreta a la canya de l’esquerra
5- Pas cama dreta endavant
6- Arrosseguem cama esquerra darrere la dreta
7- Pas cama dreta davant
8- Hook cama esquerra darrere

9-16 Pas hook, pas temps mort, rock sep, stomp, temps mort
9- Pas esquerra darrere i al mateix temps fem puntada dreta davant
10- Pes sobre la dreta i hook amb l'esquerra darrere
11- Pas esquerra darrere i al mateix temps fem puntada dreta davant
12- Temps mort
13-14- (Saltant) Rock sep amb la dreta darrere
15- Stomp cama dreta al costat de l'esquerra
16- Temps mort.

17-24 Punta, taló, punta, temps, vaudeville
17- Obrim punta peu pret a la dreta
18- Obrim taló pret a la dreta
19- Obrim punta dreta a la dreta
20- Temps mort
21-24- Vaudeville

25-32 Rock sep, rock sep, shuffle ½ volta, punta ½ volta
25-26- Rock step cama dreta davant
27.28- Rock step cama dreta darrere
29-30- Shuffle cama dreta davant girant ½ volta a l'esquerra
31- Marquem punta esquerra darrere
32- Fem ½ volta a l'esquerra i hi recolzem tot el pes.

Bloc "B"”
1-8 Rock step, shuffle ½ volta, 3 passos volta sencera i stomp

1-2- Rock step cama dreta davant
3-4- Shuffle cama dreta darrere fent ½ volta a la dreta
5- (Saltant) Fem ½ volta a la dreta, pas esqu i puntada davant dreta
6- (Saltant) Fem ½ volta a la dreta, pas dreta i puntada davant esquerra
7- (Saltant) Canviem el pes sobre la cama esquerra
8- Stomp davant amb la dreta.

9-16 2 twist, 3 passos, stomp
9- Desplacem talons davant
10- Talons darrere
11- Talons davant
12- Talons darrere
13- (Saltant) Pas cama dreta darrere i al mateix temps puntada esquerra davant
14- (Saltant) Pas cama esquerra darrere i al mateix temps puntada dreta davant
15- (Saltant) Pas cama dreta darrere i al mateix temps puntada esquerra davant
16- Stomp esquerra davant

17-24 Fem 2 twist pas ¼ hook, pas hook
17- Talons davant
18- Talons darrere
19- Talons davant
20- Talons darrere
21- Pas dreta davant girat ¼ a l’esquerra
22- Hook cama esquerra per davant la dreta
23- Pas esquerra a l'esquerra
24- Hook dreta per davant l'esquerra

25-32 Pas ¼ hook, pas hook, puntada , pas ,stomp i temps
25- Pas dreta davant girant ¼ a l'esquerra
26- Hook cama esquerra per davant la dreta
27- Pas esquerra a l’esquerra
28- Hook dreta per davant l'esquerra
29- (Saltant) Posem el pes sobre la cama dreta i puntada davant amb l'esquerra
30- (Saltant) Passem el pes sobre l'esquerra
31- Stomp amb la dreta al costat de l'esquerra
32- Temps mort

Ponts

Aquests ponts es faran per quadrar bé el ball amb la cançó Coalmine de la Sara Evans

PONT 1
1- Punta peu pret darrere
2- Pes a la cama dreta
3- Punta peu esquerra darrere
4- Pes cama esquerra
5- Fem 1/2 volta a la dreta i punta dreta davant
6- Pes a la cama dreta
7- Pas esquerra davant
8- Fem 1/2 volta a la dreta
9- Punta esquerra davant
10- Pes cama esquerra
11-14- Vaudeville peu pret
15-18- Vaudeville peu esquerre girant ¼ a l'esquerra
19-36- Repetim exactament els passos de l'1 a 18
37- Puntada dreta davant
38- Stomp amb la dreta cap a la dreta i (RECOLZANT-HI TOT EL PES)

PONT 2
1-3 Ens movem cap a la dreta (Obrim puntes, tanquem puntes, obrim puntes)
4-6 Ens movem cap a l’esquerra (Tanquem puntes, obrim puntes, tanquem puntes)
7- Stomp cama dreta al costat de l’esquerra
8- Stomp cama dreta davant
9- Ajuntem esquerra al costat de la dreta
10- Temps mort.

Ordre del ball per ballar-lo amb la cançó Coalmine:
1ª 4ª paret
A (Bloc “A”) A
B (Bloc “B”) A
A B
PONT 1

2ª 5ª paret
A A
B B
A A
PONT 1 PONT 1
PONT 2

3ª 6ª paret
A A
B B
A A
PONT 1


VídeosRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...