Maggie's Love

Temps: 48 - Parets: Big circle amb intercanvi de parelles
Autor/a: Marga Fort Marín (2003)

Font: Sebastià Giner

Música del ball:
Gail Davies - Waiting here for you


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Posició: El noi enfront de la noia, mirant en fora del cercle, la noia mirant endins del cercle. Agafats de mans com en el Two Step.

Noi: Shuffle endavant dreta i Rock Step
Noia: Shuffle endarrera esquerra i Rock Step

1 & 2, 3 i 4
Noi. Shuffle endavant començant amb el peu dret. Rock endavant peu
esquerra, retornar pes del cos al peu dret
Noia. Shuffle endarrera començant amb el peu esquerra. Rock endarrera peu
dret, retornar pes del cos al peu esquerra.

Noi: Shuffle endarrera esquerra i Rock Step
Noia: Shuffle endavant dreta i Rock Step

5 & 6, 7 i 8
Noi. Shuffle endarrera començant amb el peu esquerra. Rock endarrera peu
dret, retornar pes del cos al peu esquerra.
Noia. Shuffle endavant començant amb el peu dret. Rock endavant peu
esquerra, retornar pes del cos al peu dret.

Noi: Shuffle a la dreta i Rock Step
Noia: Shuffle a l’esquerra i Rock Step

9 & 10, 11 i 12
Noi. Shuffle a la dreta, començant amb el peu dret. Rock endarrera peu
esquerra, retornar pes del cos al peu dret.
Noia. Shuffle a l’esquerra, començant amb el peu esquerra. Rock endarrera
peu dret, retornar pes del cos al peu esquerra

Noi: Shuffle a l’esquerra, Rock Step ¼ a dreta
Noia: Shuffle a la dreta, Rock Step ¼ a l’esquerra

13 & 14, 15 i 16
Noi. Shuffle a l’esquerra, començant amb el peu esquerra. Rock endarrera peu
dret girant ¼ a la dreta , retornar pes del cos al peu esquerra. (deixem
anar la ma dreta, quedant lliure la ma l’esquerra de la noia)
Noia. Shuffle a la dreta, començant amb el peu dret. Rock endarrera peu
esquerra girant ¼ a l’esquerra, retornar pes del cos al peu dret. (deixem
anar la ma esquerra, quedant lliure la ma dreta del noi)

Noi: Volta i ¼ a l’esquerra. Bàsic dreta i bàsic esquerra
Noia: Volta i ¼ a la dreta. Bàsic esquerra i bàsic dreta

17,18,19 i 20
Noi. Pas endavant peu dret, girar ¾ de volta a l’esquerra, pas endavant peu
dret, girar ½ volta a l’esquerra. (ens deixem anar de la ma esquerra)
Noia. Pas endavant peu esquerra, girar ¾ de volta a la dreta, pas endavant
Peu esquerra, girar ½ volta a la dreta. (ens deixem anar de la la dreta)
(tornem a estar cara a cara)

21,22,23 i 24
Noi. Bàsic a la dreta
Noia. Bàsic a l’esquerra

25,26,27 i 28
Noi. Bàsic a l’esquerra
Noia. Bàsic a la dreta

Noi:, Bàsic a la dreta amb ¼ de volta a l’esquerra i bàsic a l’esquerra
Noia:Bàsic a la dreta amb ¼ de volta a l’esquerra i bàsic a l’esquerra

29,30,31 i 32
Tots dos. Pes en peu dret a la dreta, girant ¼ de volta a l’esquerra, quedem
d’esquenes (noi a la part de fora), pas peu esquerra per darrera del
dret, pas peu dret a la dreta, (al quart temps) aixequem la punta del
peu esquerra, girant-lo 1/8 cap a l’esquerra. (ens mirem a la parella)

33,34,35 i 36
Tots dos. Pas peu esquerra a l’esquerra, pas peu dret per darrera de
l’esquerra, pas peu esquerra a l’esquerra, (al quart temps) aixequem
la punta del peu dret, girant-lo 1/8 cap a la dreta. (ens mirem a la
parella)
¾ de volta a l’esquerra, bàsic a la dreta i talons

37,38,39 i 40
Tots dos. Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra, pas peu dret
endavant, girar ¼ de volta a l’esquerra.(Tornem a ser de cara.)

41,42,43 i 44
Tots dos. Bàsic a la dreta, quedarem encarats amb el/la “partner” de la parella
que teníem davant a la dreta al començar.

45,46,47 i 48
Noi.Amb els peus junts desplaçar talons a la dreta, i tornar a lloc. (2 cops)
Noia.Amb els peus junts desplaçar talons a l’esquerra, i tornar a lloc. (2 cops)

Ens agafem per començar el ball
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...