Let's Dance

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: The Dalton Sisters (Neus, Rebeca i Maria)

Font: Texas Country Bar

Música del ball:
Dixie Chicks - Some Days You Gotta Dance


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, STEP BACK, HEEL SPLIT, HEELS OUT
1 Kick davant peu esquerra
2 Pas peu esquerra darrera del dret (5ª pos.)
3 Obrir els 2 talons cap a enfora
& Tancar de nou els 2 talons
4 Obrir els 2 talons cap a enfora

TOE STRUTS BACK with FULL TURN
5 Touch punta dreta darrera
6 Pas peu dret darrera (baixant el taló i pivotar el peu ½ volta a la dreta)
7 Touch punta esquerra darrera
8 Pas peu esquerra darrera (baixant el taló i pivotar el peu ½ volta a la dreta)

RIGHT HOOK COMBINATION
9 Touch taló dret davant
10 Hook peu dret per davant de l'esquerra
11 Touch taló dret davant
12 Touch punta dreta al costat del peu esquerra (la punta dreta mira cap endins a l'hora que fem swivel amb el peu esquerra)

TRAVELLING TOE HEEL TOUCHES SWIVELS
13 Touch taló dret al costat dret (la punta dreta mira cap a enfora, a l'hora que fem swivel amb el taló esquerra cap a la dreta)
14 Touch punta dreta al costat dret (la punta dreta mira cap endins, a l'hora que fem un swivel amb la punta esquerra cap a la dreta)
15 Touch taló dret al costat dret (la punta dreta mira cap a enfora, a l'hora que fem swivel amb el taló esquerra cap a la dreta)
16 Touch peu dret al costat de l'esquerra amb ¼ de volta a l'esquerra

TOE HEEL JAZZ BOX with ¼ TURN LEFT, ROTATING HIP BUMPS
17-18 Cross punta dreta per davant del peu esquerra. Abaixar taló
19-20 Punta esquerra al costat esquerra amb ¼ volta a l'esquerra. Abaixar taló
21-22 Punta dreta al costat dret. Abaixar taló
23-24 Bump a la dreta. Girem el maluc (la cadera) fins a fer bump a l'esquerra

ROND de JAMBE with ½ TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE BACK
25 Rond de Jambe peu esquerra, pivotando sobre el peu dret ½ volta a la dreta
26 Touch punta esquerra al costat del peu dret
27 Pas darrera peu esquerra
& Cross peu dret per davant de l'esquerra (lock)
28 Pas darrera peu esquerra

RIGHT TOE, LEFT TOE, SHIMMY
29 Touch punta dreta al costat dret
& Touch peu dret al costat de l'esquerra
30 Touch punta esquerra al costat esquerra
31 Balancejar espatlla esquerra cap endavant
32 Balancejar espatlla esquerra cap endavant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...