Legends # 1er Lloc al V Concurs del Nashville Country Club - 2003

Temps: 88 - Parets: 4
Autor/a: Anna, Rosa, Bego i Isabel

Font: Anna Mansilla

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
George Strait - Good Time Charlie's (Lletra cançó)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

GRAPEVINE EN DIAGONAL AMB SCUFF
1. Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
2. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
3. Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
4. Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.

PAS, 3/4 DE VOLTA I GRAPEVINE EN DIAGONAL
5 - 6. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 3/4 de volta a la dreta.
7. Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
8. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
9. Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
10. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.

GRAPEVINE EN DIAGONAL AMB SCUFF
11. Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
12. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
13. Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
14. Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.

PAS, 3/4 DE VOLTA I GRAPEVINE EN DIAGONAL
15 - 16. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 3/4 de volta a la dreta.
17. Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
18. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
19. Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
20. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.

VOLTA MILITAR
21 - 22. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
23 - 24. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

PASSOS
25. Pas a la dreta amb el peu dret.
26. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
Nota: Queden els peus oberts
27. Pas al centre amb el peu dret.
28. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
Nota: Queden els peus en posició inicial

KICKS I COASTER STEP
29 - 30. Fem dues puntades endavant amb el peu dret.
31 - 32. Coaster Step: Pas darrere amb el peu dret, pas darrere amb el peu esquerre al costat del peu dret i pas endavant amb el peu dret.

KICK, SLAPS I TALÓ
33. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre en diagonal a la dreta.
34. Portem el peu esquerre darrere cap a l’esquerra i el toquem amb la mà esquerra.
35. Portem el peu esquerre per davant del peu dret i el toquem amb la mà dreta.
36. Marquem el taló del peu esquerre davant.

SALTS AMB TALÓ I SLAPS
37. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i marquem el taló del peu dret davant.
38. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i marquem el taló del peu esquerre davant.
39. Portem el peu esquerre darrere cap a l’esquerra i el toquem amb la mà esquerra.
40. Portem el peu esquerre per davant del peu dret i el toquem amb la mà dreta.

1/4 DE VOLTA, LOCK, PAS, STOMPS I HOLD
41. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre fent 1/4 de volta a l’esquerra.
42. Arrosseguem el peu dret creuant-lo per darrere del peu esquerre.
43. Pas endavant amb el peu esquerre.
44. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
45. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
46. Stomp amb el peu dret fent un pas a la dreta.
47. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
48. Fem una pausa.

SHUFFLE I BALANCEIG
49 - 50. Shuffle a la dreta començant amb el peu dret.
51. Deixem caure el pes sobre el peu esquerre.
52. Tornem el pes al peu dret.

SHUFFLE, 1/2 VOLTA I BALANCEIG
53 - 54. Shuffle a l’esquerra començant amb el peu esquerre.
55. En un temps, pivotant sobre el peu esquerre fem 1/2 volta a la dreta i fem un pas endavant amb el peu dret deixant-hi caure el pes.
56. Tornem el pes al peu esquerre.

SHUFFLE, SCUFF I HITCH
57 - 58. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
59. Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.
60. Aixequem el genoll del peu esquerre.

BALANCEIG, PAS I HOLD
61. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre deixant-hi caure el pes.
62. Tornem el pes al peu dret.
63. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
64. Fem una pausa.

SCUFFS, STOMP I HOLD
65. Scuff cap endavant amb el peu dret.
66. Scuff cap endarrere amb el peu dret.
67. Stomp amb el peu dret fent un pas a la dreta.
68. Fem una pausa.

ROCK STEP I SHUFFLE
69 - 70. Rock amb el peu esquerre creuant-lo per davant del peu dret i tornem el pes al peu dret.
71 - 72. Shuffle a l’esquerra començant amb el peu esquerre.

HITCH I SWIVEL
73. Aixequem el genoll del peu dret.
74. Mantenint el genoll aixecat desplacem els dos talons a la dreta.
75. Mantenint el genoll aixecat desplacem les dues puntes a la dreta.
76. Mantenint el genoll aixecat desplacem els dos talons a la dreta.

TALONS I SALT AMB CROSS
77 - 78. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem a marcar.
79 - 80. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i creuem el peu esquerre per davant del peu dret.

PASSOS, CROSS I HOLD
81. Pas darrere en diagonal a la dreta amb el peu dret.
82. Pas darrere amb el peu esquerre.
83. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
84. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I HOLD
85. Pas darrere en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
86. Pas darrere amb el peu dret.
87. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
88. Fem una pausa.


Vídeos

Font: Countrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...