Monterrey Mama

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Desconegut

Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Paul Overstreet - If I Could Bottle This Up
Ty Herdon - Steam


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

¼ MONTEREY TURN
1. Touch punta dreta al costat dret
2. Amb el pes sobre el peu esquerra, ¼ de volta a la dreta i peu dret al costat de l'esquerra
3. Touch punta esquerra al costat esquerra
4. Peu esquerra al costat del dret

¼ MONTEREY TURN
5. Touch punta dreta al costat dret
6. Amb el pes sobre el peu esquerra, ¼ de volta a la dreta i peu dret al costat de l'esquerra
7. Touch punta esquerra al costat esquerra
8. Peu esquerra al costat del dret

¼ MONTEREY TURNS
9-16. Reptir els passos 1 al 8

SHUFFLES DAVANT
17. Pas davant peu dret
& Pas peu esquerra darrera del dret
18. Pas davant peu dret
19. Pas davant peu esquerra
& Pas peu dret darrera de l'esquerra
20. Pas davant peu esquerra

¼ TURNING JAZZ BOX
21. Coss peu dret per davant de l'esquerra
22. Pas darrera peu esquerra
23. Pas peu dret ¼ de volta a la dreta
24. Pas davant peu esquerra, a la vora del dret

SHUFFLES DAVANT
25-28. Repetir els passos 17 al 20

¼ TURNING JAZZ BOX
29-32. Repetir els passos 21 al 24

GRAPEVINE DRETA I ½ TURN DRETA, SCUFF
33. Pas dreta peu dret
34. Peu esquerra darrera del dret
35. Pas peu dret ¼ de volta a la dreta
36. ¼ volta a la dreta i Scuff peu esquerra al costat del dret

GRAPEVINE ESQUERRA, SCUFF
37. Pas esquerra peu esquerra
38. Peu dret darrera de l'esquerra
39. Pas esquerra peu esquerra
40. Scuff peu dret al costat de l'esquerra

1 I ¼ TURN DRETA, STOMP
41. Pas peu dret ¼ de volta a la dreta
42. Pas peu esquerra ¼ de volta a la dreta
43. Pas peu dret ¼ de volta a la dreta
44. Stomp peu esquerra al costat del dret

HEEL SWITCHES, CLAPS
45. Touch taló dret davant
& Peu dret al costat de l'esquerra
46. Touch taló esquerra davant
& Peu esquerra al costat del dret
47. Touch taló dret davant
& Clap-el taló dret segueix davant
48. Clap-el taló dret segueix davant

ROCK STEP DAVANT I DARRERA
49. Rock davant sobre el peu dret
50. Tornar el pes darrera sobre l'esquerra
51. Rock darrera sobre el peu dret
52. Tornar el pes davant sobre l'esquerra

ROCK STEP DAVANT, COASTER STEP
53. Rock davant sobre el peu dret
54. Tornar el pes darrera sobre l'esquerra
55. Pas darrera peu dret
& Pas peu esquerra al costat del dret
56. Pas davant peu dret

ROCK STEP DAVANT I DARRERA
57. Rock davant sobre el peu esquerra
58. Tornar el pes darrera sobre el dret
59. Rock darrera sobre el peu esquerra
60. Tornar el pes davant sobre el dret

ROCK STEP DAVANT, COASTER STEP
61. Rock davant sobre el peu esquerra
62. Tornar el pes darrera sobre el dret
63. Pas darrera peu esquerra
& Pas peu dret al costat de l'esquerra
64. Pas davant peu esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...