Montana

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Carles Llebot (Març 2005)

Font: Anna Balaguer

Música del ball:
Toy Cassar Daley - Big City
Kent Gray - I'm in good shape for the shape I'm in


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Touch - Strut - Touch - Strut
1-2 Marquem punta dreta a la dreta - ajuntem punta dreta amb esquerra
3-4 Marquem taló dreta davant - abaixem punta dreta
5-6 Marquem punta esquerra a l'esquerra - ajuntem punta esquerra amb dreta
7-8 Marquem taló esquerra davant - abaixem punta esquerra

Cha Cha - Rock Step - Cha Cha 1/2 Vuelta - Volta Sencera - Stomps
9&10 Avancem amb dreta & ajuntem esquerra amb dreta - Avancem amb dreta
11-12 Avancem esquerra recolzant-nos-hi - ens recolzem sobre dreta
13&14 Retrocedim amb esquerra girant 1/2 volta a l'esquerra & ajuntem dreta amb esquerra

Avancem amb esquerra
15-16 Avancem amb dreta girant 1/2 a l'esquerra - Retrocedim amb esquerra girant 1/2 volta a l'esquerra
17-18 Avancem amb dreta picant - Avancem amb esquerra picant

Rock Step Lateral 3/4 de Gir - Cha Cha - Military Turn - Stomps
19-20 Pas dreta cap a la dreta recolzant-nos-hi - ens recolzem sobre esquerra girant 3/4 a la dreta
21&22 Pas dreta davant & ajuntem - esquerra amb dreta - Avancem amb dreta
23-24 Avancem esquerra - girem 1/2 volta a la dreta
25&26 Avancem amb esquerra & ajuntem dreta amb esquerra -Avancem amb esquerra
27-28 Avancem amb dreta - girem 1/2 volta a l'esquerra
29-30 Avancem amb dreta girant 1/2 a l'esquerra - Retrocedim amb esquerra girant 1/2 volta a l'esquerra
31-32 Avancem amb dreta picant - Avancem amb esquerra picant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...