Renatmunt (parelles)

Temps: 32 - Parets: big circle
Autor/a: Jaume Andreu - Coreografia dedicada a Emili Muntaner

Font: Jaume Andreu

Música del ball:
Ronan Hardiman - Duelling Violins


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

POSICIÓ DE LES MANS: El noi es situa a l'esquerra de la noia i per darrere de la seva esquena la mà dreta agafa la dreta de la noia mentre que per davant la mà esquerra agafa l'esquerra de la noia.

01 A 08 (NOI I NOIA) SHUFFLE ENDAVANT DRETA I ESQUERRA, HOOK COMBINATION
01.- Pas peu dret endavant
&.- Pas peu esquerra endavant per darrere del dret
02.- Pas peu dret endavant
03.- Pas peu esquerra endavant
&.- Pas peu dret endavant per darrere de l’esquerra
04.- Pas peu esquerra endavant
05.- Taló peu dret davant
06.- Hook peu dret per davant de l’esquerra
07.- Taló peu dret davant
08.- (Stomp) Peu dret al costat de l’esquerra

09 A 16 (NOI I NOIA) SHUFFLE ENDAVANT DRETA I ESQUERRA, HOOK COMBINATION
01.- Pas peu esquerra endavant
&.- Pas peu dret endavant per darrere de l’esquerra
02.- Pas peu esquerra endavant
03.- Pas peu dret endavant
&.- Pas peu esquerra endavant per darrere del dret
04.- Pas peu dret endavant
05.- Taló peu esquerra davant
06.- Hook peu esquerra per davant del dret
07.- Taló peu esquerra davant
08.- (Touch punta) Peu esquerra al costat del dret

17 A 24 (NOI I NOIA) GRAPEVINE ESQUERRA I DRETA
01.- Pas peu esquerra a l’esquerra
02.- Pas peu dret per darrere de l’esquerra
03.- Pas peu esquerra a l’esquerra
04.- (Stomp) Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerra
05.- Pas peu dret a la dreta
06.- Pas peu esquerra a la dreta per darrere del dret
07.- Pas peu dret a la dreta
08.- (Stomp) Pas peu esquerra al costat del dret

25 A 32 (NOI) STEP, CROSS, SHUFFLE EN EL LLOC (X 2) (AL VOLTAN DE LA NOIA)
POSICIÓ DE LES MANS: Durant el transcurs dels counts 25 a 32 el noi passa per darrere de la noia fins a situar-se al costat contrari d'on estava al començar el ball i en els següents quatre counts passa per davant de la noia per a tornar-se a situar igual que al començament del ball. Les mans es van soltant i tornant-se a enllaçar a mesura que va passant per darrere i per davant de la noia.

01.- Pas peu dret a la dreta
02.- Pas peu esquerra al costat del dret
03.- Pas peu dret a la dreta
&.- Pas peu esquerra a la dreta al costat del dret
04.- Pas peu dret al costat de l’esquerra (en el lloc)
05.- Pas peu esquerra a l’esquerra
06.- Pas peu dret al costat de l’esquerra
07.- Pas peu esquerra a l’esquerra
&.- Pas peu dret al costat de l’esquerra
08.- Pas peu esquerra al costat del dret (en el lloc)

25 A 32 (NOIA) STEP, CROSS, SHUFFLE EN EL LLOC (X 2) (AL VOLTANT DEL NOI)

POSICIÓ DE LES MANS: Durant el transcurs dels counts 25 a 32 la noia passa per davant del noi fins a situar-se al costat contrari d'on estava al començar el ball i en els següents quatre counts passa per darrere del noi per a tornar-se a situar igual que al començament del ball. Les mans es van deixant anar i tornant-se a enllaçar a mesura que va passant per darrere i per davant del noi.

01.- Pas peu dret per davant de l’esquerra
02.- Pas peu esquerra a l’esquerra
03.- Pas peu dret en el lloc
&.- Pas peu esquerra en el lloc
04.- Pas peu dret en el lloc
05.- Pas peu esquerra per darrere del dret
06.- Pas peu dret a la dreta
07.- Pas peu esqauerra en el lloc
&.- Pas peu dret en el lloc
08.- Pas peu esquerra en el lloc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...