Renatmunt (en línia)

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Jaume Andreu - Coreografia dedicada a Emili Muntaner

Font: Jaume Andreu

Música del ball:
Ronan Hardiman - Duelling Violins


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

INTRODUCCIÓ
Després dels primers 16 temps es pot iniciar el ball amb els counts 32 a 64 amb l'única variació en el pas 64 que en lloc de donar 1/4 de volta es realitza 1/2 volta per a iniciar el ball en la mateixa paret on s'ha iniciat amb el count 32.

Si no es balla en aquesta introducció el ball comença després dels 48 primers temps.


01 A 08 ROCK STEP, VOLTA SENCERA, COASTER STEP, ½ VOLTA
01.- Rock peu dret devant
02.- Tornar el pes a l’esquerra
03.- ½ volta a la dreta i pas peu dret davant
04.- ½ volta a la dreta i pas peu esquerra darrera del dret
05.- Pas peu dret darrera
&.- Pas peu esquerra darrera al costat del dret
06.- Pas peu dret davant
07.- Pas peu esquerra davant
08.- ½ volta a la dreta

09 A 16 ROCK STEP, VOLTA SENCERA, COASTER STEP, ½ VOLTA01.- Rock peu esquerra devant
02.- Tornar el pes a la dreta
03.- ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerra davant
04.- ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrera de l’esquerra
05.- Pas peu esquerra darrera
&.- Pas peu dret darrera al costat de l’esquerra
06.- Pas peu esquerra davant
07.- Pas peu dret davant
08.- ½ volta a l’esquerra

17 A 24 VAUDEVILLE STEP, HEEL, TOE ½ VOLTA, SHUFFLE
01.- Pas peu dret creuan-lo per davant de l’ esquerra
&.- Pas peu esquerra a l'esquerra
02.- Taló peu dret davant en diagonal a la dreta
&.- Pas peu dret darrera
03.- Pas peu esquerra creuan-lo per davant de la dreta
&.- Pas peu dret a la dreta
04.- Taló peu esquerra davant en diagonal a l’esquerra
&.- Pas peu esquerra a l’esquerra
05.- Taló peu dret davant
06.- Touch peu dret darrera al mateix temps que fem ½ volta a la dreta
07.- Pas peu dret davant
&.- Pas peu esquerra davant per darrera del dret
08.- Pas peu dret davant

25 A 32 HEEL, HOOK, HOP (X2), COASTER STEP, STEP, ¼ VOLTA
01.- Taló peu esquerra davant
&.- Hook peu esquerra amb salt cap a enrere
02.- Peu esquerra al costat del dret
03.- Taló dret davant
&.- Hook peu dret amb salt cap a enrere
04.- Peu dret al costat de l’esquerra
05.- Pas peu esquerra darrera
&.- Pas peu dret darrera al costat de l’esquerra
06.- Pas peu esquerra davant
07.- Pas peu dret davant
08.- ¼ volta a l’esquerra

33 A 40 TOE, HEEL, HOOK, STOMP, HOLD (X2)
01.- Punta peu dret al costat de l’esquerra
&.- Taló peu dret davant
02.- Hook peu dret per davant de l’esquerra
03.- Stomp peu dret davant
04.- Pausa
05.- Punta peu esquerra al costat del dret
&.- Taló peu esquerra davant
06.- Hook peu esquerra per davant del dret
07.- Stomp peu esquerra davant
08.- Pausa

41 A 48 HOOK (X2), SHUFFLE, COASTER STEP, STEP, ½ VOLTA
01.- Hook peu dret per darrera en diagonal cap a la dreta
02.- Hook peu dret per davant en diagonal a l’esquerra
03.- Pas peu dret davant
&.- Pas peu esquerra davant per darrera del dret
04.- Pas peu dret davant
05.- Pas peu esquerra darrera
&.- Pas peu dret darrera al costat de l’esquerra
06.- Pas peu esquerra davant
07.- Pas peu dret davant
08.- ½ volta a l’esquerra

49 A 56 TOE, HEEL, HOOK, STOMP, HOLD (X2)
01.- Punta peu dret al costat de l’esquerra
&.- Taló peu dret davant
02.- Hook peu dret per davant de l’esquerra
03.- Stomp peu dret davant
04.- Pausa
05.- Punta peu esquerra al costat del dret
&.- Taló peu esquerra davant
06.- Hook peu esquerra per davant del dret
07.- Stomp peu esquerra davant
08.- Pausa

57 A 64 HOOK (X2), SHUFFLE, COASTER STEP, STEP, ¼ VOLTA
01.- Hook peu dret per darrera en diagonal cap a la dreta
02.- Hook peu dret per davant en diagonal a l’esquerra
03.- Pas peu dret davant
&.- Pas peu esquerra davant per darrera del dret
04.- Pas peu dret davant
05.- Pas peu esquerra darrera
&.- Pas peu dret darrera al costat de l’esquerra
06.- Pas peu esquerra davant
07.- Pas peu dret davant
08.- ¼ volta a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...