Sweet Jerry

Temps: 128 - Parets: 4
Autor/a: Sílvia Mimó i Marta Cotolí

Font: Elisa Xalma

Música del ball:
Jerry Carr - Right down the middle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 4 Marquem taló del peu dret davant, posem el taló del peu dret a la canya de la bota esquerra, pas endavant amb el peu dret, marquem punta del peu esquerra darrerra.

5 – 8 Coaster step lent començant amb el peu esquerra, pausa

9 – 12 Pas endavant amb el peu dret i ½ volta cap a l’esquerra, pas endavant amb el peu dret i ½ volta cap a l’esquerra.

13 – 16 Bàsic cap a la dreta

17 – 20 Marquem taló del peu esquerra davant, posem el taló del peu esquerra a la canya de la bota dreta, pas endavant amb el peu esquerra, marquem punta del peu dret darrera

21 – 24 Coaster step lent començant amb el peu dret, pausa

25 – 28 Pas endavant amb el peu esquerra i ½ volta cap a la dreta, pas endavant amb el peu esquerra i ½ volta cap a la dreta

29 – 32 Básic cap a l’esquerra

33 – 36 Pas endavant amb el peu dret creuant-lo per davant de l’esquerra i deixant tot el pes sobre el dret, fem un balanceig posant el pes primer al peu esquerra i dresprés al dret, pausa.

37 – 40 Pas endavant amb el peu esquerra i ½ volta cap a la dreta, pas endavant amb el peu esquerra, pausa.

41 – 44 Pas endavant amb el peu dret creuant-lo per davant de l’esquerra i deixant tot el pes sobre el dret, fem un balanceig posant el pes primer al peu esquerra i dresprés al dret, pausa.

45 – 48 Pas endavant amb el peu esquerra i ½ volta cap a la dreta, pas endavant amb el peu esquerra, pausa

49 – 52 Rock a la dreta amb el peu dret, tornem el pes a lloc, creuem el peu dret per darrera de l’esquerra, pausa

53 – 56 Rock a l’esquerra amb el peu esquerra, tornem el pes a lloc, creuem el peu esquerra per darrera del dret, pausa

57 –60 Rock a la dreta amb el peu dret, tornem el pes a lloc, creuem el peu dret per davant de l’esquerra, pausa

61 – 64 Rock a l’esquerra amb el peu esquerra, tornem el pes a lloc, creuem el peu esquerra per davant del dret, pausa

65 – 68 Bàsic cap a la dreta de dos temps, al tercer temps fem ¼ de volta cap a la dreta i scuff amb el peu esquerra al costat del dret

69 – 72 Pas endavant amb el peu esquerra i ½ volta cap a la dreta, pas endavant amb el peu esquerra, pausa

73 – 76 Pas endavant amb el peu dret creuant-lo per davant de l’esquerra i deixant tot el pes sobre el dret, fem un balanceig posant el pes primer al peu esquerra i després al dret, pausa.

77 – 80 Pas endavant amb el peu esquerra creuant-lo per davant del dret i deixant tot el pes sobre l’esquerra, fem un balanceig posant el pes primer al peu dret i després a l’esquerra, pausa

81 – 86 Marquem punta del peu dret darrera una mica inclinada a la dreta, scuff amb el peu dret al costat de l’esquerra, pas endavant amb diagonal a la dreta amb el peu dret, pas amb el peu esquerra a costat del dret, pas endavant amb diagonal a la dreta amb el peu dret, pausa

87 – 92 Marquem punta del peu esquerra darrera una mica inclinada a l’esquerra, scuff amb el peu esquerra al costat del dret, pas endavant amb diagonal a l’esquerra amb el peu esquerra, pas amb el peu dret a costat de l’esquerra, pas endavant amb diagonal a l’esquerra amb el peu esquerra, pausa

93 – 94 Marquem la punta del peu dret a la dreta i hook amb el peu dret per darrerra de l'esquerra

95 – 98 Bàsic cap a la dreta de dos temps, al tercer temps fem ¼ de volta cap a la dreta i scuff amb el peu esquerra al costat del dret

99 – 104 Rock endavant amb el peu esquerra, tornem el pes a lloc, coaster step lent començant amb l’esquerra, pausa

105 – 108 - Pas endavant amb el peu dret i ½ volta cap a l’esquerra, pas endavant amb el peu dret i 1/4 volta cap a l’esquerra

109 – 112 Pas endavant amb el peu dret creuant-lo per davant de l’esquerra i deixant tot el pes sobre el dret, fem un balanceig posant el pes primer al peu esquerra i després al dret, pausa.

113 – 116 Pas endavant amb el peu esquerra creuant-lo per davant del dret i deixant tot el pes sobre l’esquerra, fem un balanceig posant el pes primer al peu dret i després a l’esquerra, pausa

117 – 120 Pas endavant amb el peu dret i ½ volta cap a l’esquerra, pas endavant amb el peu dret i ½ volta cap a l’esquerra

121 – 128 Pas endavant amb el peu dret, pas amb l’esquerra al costat del dret, pas endarrerra amb el peu esquerra alhora que fem ½ volta cap a l’esquerra, pas amb el peu dret al costat de l’esquerra, pas endavant amb el peu dret, pas amb el peu esquerra al costat del dret, pas endarrera amb el peu esquerra alhora que fem ¼ de volta cap a l’esquerra, pas amb el peu dret al costat de l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...