Sweet girl

Temps: 60 - Parets: 2
Autor/a: Andrea, Marina, Sara i Montse

Font: Montserrat Chafino

Música del ball:
Gina Geffreys - Trouble is a Woman


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALONS I SHUFFLE
1-2. Taló dret davant, ajuntem al costat de l’esquerra.
3-4. Taló esquerra davant, ajuntarem al costat del dret.
5-10. Taló dret davant i pujarem a la canya de l’esquerra, taló dret davant i pujarem la cama cap a darrera, sortint amb un shuffle cap endavant amb la cama dreta.

½ VOLTES, TALÓ, SHUFFLE I ROCK
11. Pas amb l’esquerra i fem mitja volta cap a la dreta.
12. Pas amb l’esquerra i tornem a fer mitja volta cap a la dreta.
13-18. Taló esquerra davant i pujarem a la canya del dret, taló esquerra davant i pujarem la cama cap a darrera, sortint amb un shuffle cap enrere amb la cama esquerra.
19-20. Rock cap enrere amb la dreta.

½ VOLTES, SALTS, ¼ VOLTA I STOMPS
21-22. Pas amb la dreta davant i mitja volta cap a l’esquerra, pas amb la dreta davant i mitja volta cap a l’esquerra.
23-24. Farem dos salts colocant el taló dret davant i l’esquerra.
25-27. Girarem un quart de volta cap a la dreta mantenint la cama dreta a l’aire i picarem dues vegades amb el peu dret.

ROCK AMB SALT, SCUFF, SWIVELS I BASIC
28. Saltarem cap enrere recolzant el pes a la cama dreta i posant el taló esquerra cap endavant a la vegada que saltem.
29-32. Abaixarem el taló esquerra i farem un scuff amb el peu dret fent un pas cap endavant i ajuntarem l’esquerra al costat del dret.
33-38. Swivels al costat dret i cap a el costat esquerra i bàsic cap a la dreta.

JAZZBOX I TALONS
39-42. Començant amb la dreta jazzbox girant un quart de volta cap a la dreta.
43-44. Marquem dos talons amb el peu dret.

ROCK AMB SALT I PAS, PAS ½ VOLTA I PAS ¾ 45-46. Saltarem enrere recolzant el pes a la cama dreta i posant el taló esquerra cap endavant a la vegada que saltem, i pas endavant amb el peu dret.
47-48. Pas endavant amb el peu esquerra i mitja volta cap a la dreta, pas endavant amb el peu esquerra.
49-51. Pas en davant amb el peu dret i girarem tres quarts de volta i picares amb el peu dret i amb el peu esquerra.

KICK BALL CHANGE, SCUFF, PAS I STOMPS
52-55. Kick Ball Change amb la cama dreta i Rock cap a la dreta amb el peu dret.
56-57. Scuff amb el peu esquerra girant al mateix temps mitja volta cap a l’esquerra i recolzem la cama esquerra un mica separada de la dreta.
58-60. Amb la dreta farem un pas cap a la dreta (quedant amb les cames obertes) i picarem amb el peu esquerra i amb el dret (ens quedarem amb les cames tancades).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...