Wanna be

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Dan & Jan Pye

Font: Xavi Colomer (31/12/2004)

Música del ball:
Keith Urban - Who wouldn’t wanna be me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 CROSS ROCK, TRIPLE in place, CROSS ROCK, TRIPLE WITH ¼
TURN RIGHT

1 Cross Rock peu esquerre per davant del peu dret.
2 Tornar el pes al peu dret.
3 Marcar el peu esquerre al costat del dret (in place).
& Marcar el peu dret al lloc (in place).
4 Marcar el peu esquerre al lloc (in place).
5 Cross Rock peu dret per davant del peu esquerre.
6 Tornar el pes al peu esquerre.
7 Pas lateral peu dret.
& Peu esquerre s'ajunta al peu dret.
8 Pivot ¼ a la dreta i pas peu dret endavant.

9-16 SHUFFLE, ½ TURN, SHUFFLE, ½ TURN
9 Pas peu esquerre endavant.
& Peu dret darrera del peu dret (3ª pos.).
10 Pas peu esquerre endavant.
11 Pas peu dret endavant.
12 Pivotar ½ volta a l’esquerra i canviar el pes al peu esquerre al lloc (in place).
13 Pas peu dret endavant.
& Peu esquerre darrera del peu dret (3ª pos.).
14 Pas peu dret endavant.
15 Pas peu esquerre endavant.
16 Pivotar ½ volta a la dreta i canviar el pes al peu dret al lloc (in place).

17-24 PROGRESSIVE LEFT VINE, SHUFFLE, ROCK
17 Pas lateral peu esquerre.
18 Peu dret creua per darrera del peu esquerre.
19 Pas lateral, gairebé al lloc, del peu esquerre.
20 Peu dret creua per davant del peu esquerre.
21 Pas lateral peu esquerre.
& Peu dret s'ajunta al peu esquerre.
22 Pas lateral peu esquerre.
23 Rock del peu dret enrera.
24 Tornar el pes al peu esquerre.

25-32 STEP HOLD, ½ TURN RIGHT, HOLD, ½ TURN, HOLD, KICK BALL CHANGE
25 Pas lateral peu dret.
26 Pausa (Hold) i picar de mans (Clap).
27 Pivot ½ volta a la dreta sobre el peu dret i trasladar el pes de costat al peu esquerre.
28 Pausa (Hold) i picar de mans (Clap).
29 Pivot ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre, movent-nos en direcció esquerra i trasladar el pes de costat al peu dret.
30 Pausa (Hold) i picar de mans (Clap).
31 Kick peu esquerre cap endavant.
& Recolzar el taló (Ball) del peu esquerre al costat del dret
32 Canviar el pes al peu dret al lloc (in place)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...