Walking to the sea

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Alfons i Natàlia

Font: Alfons

Música del ball:
Rick Treviño - Olivia


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

(El nom se li va donar perquè va ser creat al costat del mar)

Posició inicial : Noi darrera de la noia que estarà donant l’esquena al noi, s’agafen mà dreta amb mà dreta i mà esquerra amb mà esquerra

1-4
Noi: GRAPEVINE DRETA Pas amb la dreta a la dreta, creuar l’esquerra per darrera, pas
a la dreta i stomp amb l’esquerra al costat)
Noia: GRAPEVINE A LA DRETA, però donant una volta sencera a la dreta ( en el quart temps marcar la punta esquerra)

5-8
Noi: GRAPEVINE A L’ESQUERRA Pas amb l’esquerra a l’esquerra, creuar la dreta per darrera, pas a l’esquerra i stomp amb la dreta )
Noia: GRAPEVINE A L’ESQUERRA, però donant una volta sencera a l’esquerra ( en el 4t temps stomp amb la dreta al lloc)

9-12
Noi: Un pas a l’esquerra i ajuntem la dreta al costat, pas a la dreta i ajuntem l’esquerra al costat
Noia: Un pas a la dreta i ajuntem l’esquerra al costat, pas a l’esquerra i ajuntem la dreta al costat

(en aquest 4t temps es deixem anar de les mans dretes)

13-16
Noi: Un pas enrera amb l’esquerra i ajuntem la dreta al costat, pas endavant amb la dreta i ajuntem l’esquerra al costat
Noia: Pas endavant amb la dreta donant ¼ volta a l’esquerra i ajuntem l’esquerra al costat, pas amb l’esquerra donant ¼ volta a l’esquerra i ajuntem la dreta al costat

(en aquests dos últims temps es deixem anar de les mans esquerres, estem encarats, i ens donem les mans per davant. Dreta de l’un amb esquerra de l’altre)

17-20
Noi: 3/4 VOLTA A L’ESQUERRA. Shuffle amb l’esquerra girant ¼ volta a l’esquerra, shuffle amb la dreta girant ½ volta a l’esquerra
Noia: 3/4 VOLTA A LA DRETA Shuffle amb la dreta girant ¼ volta a la dreta, shuffle amb l’esquerra girant ½ volta cap a la dreta.

(aquí en el primer shuffle ens deixarem anar de les mans dreta de la noia i esquerra del noi i en el segon shuffle ens deixarem anar de les mans dreta del noi i esquerra de la noia i ens tornarem a agafar de la mà dreta de la noia i mà esquerra del noi)

21-22
Noi: Rock step amb l’esquerra darrera i tornem el pes a la dreta
Noia: Rock step amb la dreta darrera i tornem el pes a l’esquerra

23-26
Noi: Shuffle al lloc començant amb la cama esquerra i rock step darrera amb la dreta i tornem pes a l’esquerra.
Noia: Shuffle endavant començant amb la dreta donant ½ volta a l’esquerra i rock step darrera amb l’esquerra i tornem el pes a la dreta.

(aquí ens els dos primers temps ens deixarem anar de les mans, i ens els dos últims temps ens agafarem de les dues mans ja que quedarem encarats l’un amb l’altre)

27-30
Noi: TOE STRUTS Marquem punta dreta al lloc i baixem el peu, i marquem punta esquerra al lloc i baixem el peu.
Noia: TOE STRUTS Marquem punta esquerra al lloc i baixem el peu i marquem punta dreta al lloc i baixem el peu.

31-34
Noi i Noia: MONTERREY / KICK BALL CHANGE Marquem punta dreta al costat dret i donem ½ volta a la dreta peu dret al costat de l’esquerra , i farem un kick ball change amb la dreta

(aquí ens deixarem anar de les mans ja que quedarem d’esquena l’un amb l’altre)

35-38
Noi i Noia: Pas amb la dreta davant una mica amb diagonal cap a la nostra dreta i ajuntem l’esquerra al costat, pas amb l’esquerra darrera i ajuntem la dreta al costat.

(aquí ens quedarem alineats l’ un al costat de l’altra)

39-42
Noi i Noia: Pas amb la dreta darrera i ajuntem l’esquerra al costat, creuem la dreta per davant de l’esquerra i temps mort (hold)

(aquí tornem a quedar encarats)

43-46
Noi i Noia: GRAPEVINE A L’ESQUERRA Pas a l’esquerra, creuar la dreta pel darrera, pas a l’esquerra i marcar la punta dreta

47-50
Noi i Noia: GRAPEVINE AMB VOLTA A LA DRETA

(al final d’aquest grapevine ens agafarem la mà esquerra de la noia i mà dreta del noi, ja que quedarem encarats de nou)

51-54
Noi: Jazzbox començant amb la cama dreta i donant ¼ volta cap a l’esquerra.
Noia: Jazzbox començant amb la cama Esquerra i donant ¼ volta cap a la nostra dreta.

55-58
Noi: Marquem taló dret davant, punta dreta darrera, donem ¼ volta a la nostra dreta i al mateix temps marquem taló dret davant i ajuntem el peu dret al costat de l’esquerra.
Noia: Marquem taló esquerre davant, punta esquerra darrera, donem ¼ volta a la nostra esquerra i al mateix temps marquem taló esquerra davant i ajuntem el peu esquerra al costat del dret.

(aquí al final ens agafarem de les dues mans)

59-60
Noi: Rock step amb la cama dreta darrera i tornarem el pes a l’esquerra.
Noia: Pas amb la cama dreta davant i farem ½ cap a l’esquerra.

(aquí ens deixarem de les mans per poder agafar amb la mà dreta del noi, la mà dreta de la noia i acompanyar-la a donar la ½ volta a l’esquerra)

61-64
Noi i Noia: Farem un scuff amb la cama dreta, stomp amb la dreta al costat de l’esquerra, stomp amb l’esquerra al costat de la dreta i finalment un temps mort (hold)

(aquí al començament del scuff hem d’estar agafats de les mans com a posició inicial del ball, o sigui mà esquerra de la noia amb mà dreta del noi i viceversa)


Bridge (Pont).
Al final de la 4 paret.

1-4
Noi i noia: SWIVEL, STOMP Obrim , la punta del peu esquerre cap a l’esquerra, el taló i la punta, i piquem amb la dreta al costat de l’esquerra.

El final del ball per no quedar d’esquena, en l’ultima paret, després de fer el Monterrey en els temps 31-32 (estem d’esquena un de l’altre), creuarem el peu dret per davant de l’esquerra, donarem ½ volta i farem stomp amb l’esquerra agafant-nos de les mans.

Això no es obligatori en el ball, però es molt recomanable ja que queda millor al final del ball quedar encarats
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...