Live your life

Ball revisat Ball revisat

Temps: Part A: 64 temps Part B: 32 temps - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Cristina Bossa Magri
Font: Pilar

Música del ball:
Mika - Live Your Life


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: A – A – B – B - pont - A - A (16temps) – B – A – B – B - B

PART A

RIGHT GRAPEVINE, LEFT GRAPEVINE

1-2 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre endavant
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret endavant

ROCK R FWD, TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT TWICE, STEP BACK, HOLD
9-10 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
11-12 Punta dreta darrere, girar ½ volta a la dreta i abaixar el taló dret
13-14 Punta esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta i abaixar el taló esquerre (12:00)
15-16 Pas peu dret enrere, pausa

SLOW COASTER STEP, STOMP, PIGEON TOED MOVEMENT RIGHT
17-18 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
19-20 Pas peu esquerre endavant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
21-22 Obrir ambdues puntes, girar punta esquerra i taló dret cap a la dreta (tancant puntes)
23-24 Girar taló esquerre i punta dreta cap a la dreta (obrint puntes), tancar puntes

R HEEL, TOGETHER, L HEEL, TOGETHER, JAZZBOX TRIANGLE
25-26 Taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc
27-28 Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc
29-30 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
31-32 Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre al costat del dret

¼ TURN LEFT & STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, STEP LOCK STEP, SCUFF
33-34 Girar ¼ de volta a l’esquerra I pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant (9:00)
35-36 Pas peu dret endavant, scuff peu esquerre endavant
37-38 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret per darrere de l’esquerre (lock)
39-40 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret endavant

ROCK STEP FWD, STEP BACK, HOLD, ROCK WITH ½ TURN LEFT TWICE
41-42 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
43-44 Pas peu dret enrere, pausa
45-46 Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
47-48 Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret (9:00)

STEP BACK, HOLD, ¼ TURN RIGHT & STEP, HOLD, STEP ½ TURN RIGHT TWICE
49-50 Pas peu esquerre enrere, pausa
51-52 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant, pausa (12:00)
53-54 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret) (6:00)
55-56 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu esquerre) (12:00)

R HEEL TOUCH, HOLD, ROCK STEP BACK, STEP ½ TURN LEFT, STOMP, HOLD
57-58 Taló dret endavant, pausa
59-60 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
61-62 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra
63-64 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, pausa (6:00)


PART B

JUMPING CROSS ROCK STEP R (X2), ROCK STEP BACK, 2 STOMPS

1-2 (saltant) Creuar peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre
3-4 (saltant) Creuar peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Stomp peu dret al costat de l’esquerre dues vegades

(RIGHT TOUCHES) HEEL, TOE, HEEL, HOOK, HEEL, TOE, HEEL, STEP BACK & KICK
9-10 Taló dret endavant, punta dreta enrere
11-12 Taló dret endavant, hook peu dret per davant la cama esquerra
13-14 Taló dret endavant, punta dreta enrere
15-16 Taló dret endavant, pas peu dret enrere (amb kick peu esquerre endavant)

JUMPING CROSS ROCK STEP L (X2), ROCK STEP BACK, 2 STOMPS
17-18 (saltant) Creuar peu esquerre per davant del dret, tornar el pes al peu esquerre
19-20 (saltant) Creuar peu esquerre per davant del dret, tornar el pes al peu esquerre
21-22 Rock peu esquerre enrere, tornar el pes al peu dret
23-24 Stomp peu esquerre al costat del dret dues vegades

(LEFT TOUCHES) HEEL, TOE, HEEL, HOOK, HEEL, TOE, ½ TURN LEFT, SCUFF
25-26 Taló esquerre endavant, punta esquerre enrere
27-28 Taló esquerre endavant, hook peu esquerre per davant de la cama dreta
29-30 Taló esquerre endavant, punta esquerre enrere
31-32 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre al lloc, scuff peu dret endavant


BRIDGE / PONT (12:00)
SLOW VAUDEVILLE R & L

1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
3-4 Taló dret endavant, tornar el peu dret al lloc
5-6 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
7-8 Taló esquerre endavant, tornar el peu esquerre al lloc

RIGHT ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN LEFT (X2)
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
7-8 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...