At the end

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Autor: Toni Sánchez
Font: Laura Serrà

Música del ball:
Música del ball: Trailer Choir – Girls Love To Go Dancin’ (Cd: Tailgate-2010)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 SWIVET X2 (R-L), PIGEON MOVEMENT TO RIGHT
1-2 Recolzant-nos sobre taló dret i punta esquerra girem punta dreta cap a la dreta i taló esquerre cap a l’esquerra, tornem al centre
3-4 Recolzant-nos sobre taló esquerre i punta dreta girem punta dreta cap a la esquerra i taló esquerre cap a la dreta, tornem al centre
5-6 Desplaçant-nos cap a la dreta obrim puntes, tanquem puntes al mateix temps que obrim talons
7-8 tanquem talons al mateix temps que obrim les puntes, acabarem amb els dos peus junts
(seqüència 5-8 \/ /\ \/ || )

9-16 SCUFF (R), BRUSH (R), STOMP X2 (R-R), SWIVEL HEELS TO RIGHT, SWIVEL HEELS TURNING ½ LEFT, HOLD
9-10 Freguem el terra amb el taló dret cap endavant, fem el mateix cap enrere fregant el terra amb la planta del peu dret
11-12 Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu dret endavant
13-14 Girem els talons cap a la dreta, tornem a lloc
15-16 Girem els talons cap a la dreta fent ½ volta cap a l’esquerra, pausa

17-24 RIGHT GRAPEVINE (end cross), ROCK STEP (R) SIDE, TURN ½ RIGHT, SCUFF (L)
17-18 Pas amb el peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerre per darrere del dret
19-20 Pas amb el peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret
21-22 Pas peu dret a la dreta, tornem el pes a l’esquerre
23-24 Girem ½ volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, piquem a terra amb el taló esquerre.

25-32 LEFT GRAPEVINE, JAZZBOX WITH ¼ TURN RIGHT
25-26 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, creuem el peu dret per darrere de l’esquerre
27-28 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra, piquem a terra amb el taló dret
29-30 Creuem el peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere amb el peu esquerre
31-32 Pas a la dreta amb el peu dret girant ¼ cap a la dreta, ajuntem el peu esquerre al costat del dret.

33-40 MILITAR TURN LEFT, ½ TURN LEFT & STEP, SLAP (LEFT HEEL-RIGHT HAND), STEP, SLAP (RIGHT HEEL - LEFT HAND)
33-34 Pas endavant amb el peu dret, girem ½ volta cap a l’esquerra
35-36 Pas endavant amb la dreta i ½ volta més cap a l’esquerra
37-38 Girar ½ volta cap a l’esquerra i pas peu dret enrere, aixequem la cama esquerra per darrere de la dreta tocant el taló amb la mà dreta
39-40 Abaixem la cama esquerra, aixequem la cama dreta per davant de l’esquerra tocant el taló amb la mà esquerra.

41- 48 OUT, OUT, SLOW COASTER STEP, SCUFF (L), LEFT STEP FORWARD, STOMP UP (R)
41-42 Pas endavant amb el peu dret, pas endavant amb el peu esquerre al costat del dret però una mica separat
43-44 Pas enrere amb el peu dret, peu esquerre al costat del dret
45-46 Pas endavant amb el peu dret, freguem el taló esquerre al costat del peu dret
47-48 Pas endavant amb el peu esquerre, piquem amb el peu dret al costat de l’esquerre (deixant el pes al peu esquerre).

49-56 MONTEREY TURN ½ RIGHT, ROCKIN CHAIR (R)
49-50 Punta dreta a la dreta, girem ½ volta a la dreta i peu dret al costat de l’esquerre
51-52 Punta esquerra a l’esquerra, ajuntem el peu esquerre al costat del dret
53-54 Pas endavant amb el peu dret, tornem el pes a l’esquerre
55-56 Pas enrere amb el peu dret, tornem el pes a l’esquerre

57-64 ½ TURN (R) WITH JUMPING ROCK STEPS, STOMP (R), STOMP (L)
57-58 (Saltant) Creuem el peu dret per davant de l’esquerre (hook amb la cama esquerra enrere), tornem el pes a la cama esquerra girant ¼ de volta cap a la dreta fent una puntada de peu endavant amb la cama dreta
59-60 Pas enrere amb la cama dreta al mateix temps que fem puntada de peu endavant amb la cama esquerra, (saltant) girant ¼ a la dreta creuem la cama esquerra per davant de la dreta al mateix temps que aixequem la cama dreta enrere
61-62 Tornem el pes a la cama dreta fent puntada de peu endavant amb la cama esquerra, tornem el pes a la cama esquerre fent puntada de peu enrere amb la cama dreta
63-64 Piquem a terra amb dret, piquem amb esquerre al costat del dret

Restarts
1r. A la tercera paret farem només els 32 primers temps i tornarem a començar.
2n. A la setena paret farem els 48 primers temps i tornarem a començar el ball.


Vídeos

Font: Laura Serrà
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...