Pequeño amor

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Begginer
Autor/a: Marita Torres
Font: Marita Torres

Música del ball:
Jody Miller - If


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE STRUT RIGHT & LEFT, WEAVE RIGHT
1 Pas punta peu dret a la dreta
2 Abaixar taló peu dret (snaps amb la dreta)
3 Cross punta peu esquerre per davant del dret
4 Abaixar taló peu esquerre (snaps amb l’esquerra)
5 Pas peu dret a la dreta
6 Peu esquerre darrere del dret
7 Pas peu dret a la dreta
8 Cross peu esquerre davant del dret

POINT TOUCH POINT, WEAVE LEFT
1 Point punta peu dret a la dreta
2 Touch punta peu dret al costat de l’esquerre
3 Point punta peu dret a la dreta
4 Hold
5 Peu dret darrere de l’esquerre
6 Pas peu esquerre a l’esquerra
7 Cross peu dret davant de l’esquerre
8 Hold

POINT TOUCH POINT, SAILOR ¼ TURN LEFT
1 Point punta peu esquerre a l’esquerra
2 Touch punta peu esquerre al costat del dret
3 Point punta peu esquerre al costat esquerre
4 Hold
5 Peu esquerre darrere del dret
6 Peu dret a la dreta amb ¼ gir a l’esquerra
7 Peu esquerre a l’esquerra
8 Hold

CHARLESTON STEPS
1 Punta peu dret davant
2 Hold
3 Pas peu dret darrere
4 Hold
5 Punta peu esquerre darrere
6 Hold
7 Pas peu esquerre davant
8 Hold


Vídeos

Font: maritatorres
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...