Broken heart # 3er lloc al I Concurs Catalan Country Style de Cavaillon 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: - Parets: - Nivell:
Autor/a: Virginie Barjaud (Wanted - Destination country)
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Miranda Lambert - Mama’s Broken Heart


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART A

1/ ROCKING CHAIR – JAZZ BOX – STEP LEFT FWD
1-2 Rock step peu dret endavant – tornar sobre Peu Esquerre
3-4 Rock step enrere peu dret-tornar sobre peu Esquerre
5-6 Cross peu dret endavant esquerra, recolar peu esquerre enrere
7-8 Step dreta cap a la dreta, Step esquerra davant

2/ SCUFF-HITCH – STOMP RIGHT-SWIVELS – FLICK-STOMP
1-2 Scuff peu dret – Hitch dreta (fent un scoot)
3-4 Stomp peu dret endavant – Talons cap a la dreta
5-6 Talons cap al centre-Talons cap a la dreta
7-8 Flick peu dret (amb Slap mà dreta)-Stomp peu dret al costat peu Esquerre

3/ PIGEON TOE – HOLD-ROCK STEP-STEP ½ TURN LEFT – STOMP
1-2 (desplaçant-nos cap a la dreta) puntes dreta i esquerra enfora, puntes dreta i esquerra endins
3-4 (desplaçant-nos cap a la dreta) puntes dreta i esquerra enfora-Pausa
5-6 Rock step peu esquerre en avant– tornar sobre Peu dret
7-8 ½ volta cap a esquerra amb Step esquerra en endavant – Stomp peu dret al costat peu Esquerre

4/ BACK KICK- STOMP dreta – HOLD – STOMP dreta – STOMP esquerra x 3
1-2 Rocks step peu dret enrere amb Kick peu esquerre en endavant – Tornar sobre peu Esquerre
3-4 Stomp peu dret al costat del peu esquerre – Pausa
5-6 Stomp peu dret cap a la dreta – Stomp peu esquerre al costat del peu
7-8 Stomp peu esquerre a l’esquerra – Stomp peu esquerre a l’esquerra

5 / BACK ROCK-STEP dreta DIAGONALE – SLIDE – STOMP Esquerre
1-2 Rock step peu dret enrere – Tornar sobre peu dret
3 Long step peu dret en diagonal cap a la dreta al costat del peu Esquerre
4-5-6 Retornar Peu esquerra en slide al costat dret
7-8 Stomp peu esquerre al costat del peu dret – Pausa

6 / VINE RIGHT BACK ½ TURN RIGHT – SCUFF LEFT-VINE LEFT – SCUFF RIGHT
1-2 Step peu dret enrere – cross peu esquerre darrere dreta ¼ de volta a la dreta
3-4 Step dreta en endavant ¼ de volta cap a la dreta-Scuff peu Esquerre
5-6 Step esquerra a l’esquerra – Cross peu dret darrere Esquerre
7-8 Step esquerra a l’esquerra – Scuff peu dret

7 / STEP ½ TURN LEFT x 2 – HEEL RIGHT – HEEL LEFT – STEP RIGHT BACK-STEP LEFT BACK
1-2 Step peu dret en endavant – ½ volta a l’esquerra
3-4 Step peu dret en endavant – ½ volta a l’esquerra
5-6 Recolzar sobre taló dret en endavant – Recolzar sobre taló esquerre en avant
7-8 Tornar sobre peu dret enrere – Tornar sobre peu esquerre enrere

8 / HEEL RIGHT – TOE RIGHT – HEEL RIGHT – FLICK ½ TURN LEFT-STOMP-HOLD
1-2 Taló dret en endavant – Punta dreta enrere
3-4 Taló dret en endavant – Flick peu dret ½ volta cap a Esquerre
5 Stomp peu dret al costat Esquerre
6-7-8 Pausa


PART B

1 / KICK LEFT – KICK RIGHT x 2 – CROSS – KICK RIGHT–KICK LEFT–FLICK RIGHT-STOMP-HOLD

1-2 (Saltant) Kick peu esquerre – Kick peu dret
3-4 (Saltant) Kick peu dret – Cross peu dret endavant esquerra amb Hook esquerra darrere dreta
5-6 (Saltant) Kick Peu dreta –Rock step enrere dreta amb Kick peu Esquerre
7-8 Tornar sobre peu esquerre amb Flick peu dret – Stomp dreta al costat peu Esquerre

2 / KICK LEFT – KICK RIGHT x 2 – CROSS – KICK RIGHT–KICK LEFT – FLICK RIGHT- STOMP-HOLD
1-2 (Saltant) Kick peu esquerre – Kick peu dret
3-4 (Saltant) Kick peu dret – Cross peu dret endavant esquerra amb Hook esquerra darrere dreta
5-6 (Saltant) Kick Peu dreta –Rock step enrere dreta amb Kick peu Esquerre
7-8 Tornar sobre peu esquerre amb Flick peu dret – Stomp dreta al costat peu Esquerre

3 / BACK KICK – STOMP RIGHT x 2 – BACK KICK- STOMP RIGHT -HOLD
1-2 (saltant) Rock step enrere dreta amb Kick peu esquerre – tornar sobre peu Esquerre
3-4 Stomp peu dret al costat del esquerra – 2 X
5-6 (saltant) Rock step enrere dreta amb Kick peu esquerre – tornar sobre peu Esquerre
7-8 Stomp peu dret al costat del esquerra – Pausa

4/ KICK RIGHT – HOOK LEFT ½ TURN LEFT – KICK LEFT- HOOK RIGHT ½ TURN LEFT- KICK RIGHT – OUT RIGHT – OUT LEFT – STOMP RIGHT
1-2 (saltant) Kick peu dret-tornar sobre dreta amb Hook peu esquerre darrere dreta amb ½ volta a l’esquerra
3-4 (saltant) Kick peu esquerre-tornar sobre esquerra amb Hook peu dret darrere dreta amb ½ volta a l’esquerra
5-6 Kick peu dret – Step peu dret a la dreta
7-8 Step peu esquerre a l’esquerra – Stomp peu dret al costat Esquerre

5/ SWIVELS RIGHT– STOMP LEFT- SWIVELS LEFT– STOMP RIGHT
1-2 (cap a la dreta ) Punta peu dret cap a la dreta-Taló peu dret a la dreta
3-4 (cap a la dreta ) Punta peu dret cap a la dreta – Stomp peu esquerre al costat dret
5-6 (cap a la esquerra ) Punta peu esquerre a l’esquerra-Taló peu esquerre a l’esquerra
7-8 (cap a la esquerra ) Punta peu esquerre a l’esquerra – Stomp up peu dret al costat Esquerre

6/ RIGHT VINE-½ TURN RIGHT SCUFF LEFT- SCOOT x 2 – STEP-STOMP UP
1-2 Step dreta cap a la dreta – Cross peu esquerre darrere peu dret
3-4 Step dreta cap a la dreta-Scuff peu esquerre amb ½ volta cap a dreta
5-6 (Scoot X 2) Saltar 2 X sobre peu dret amb Hitch peu esquerre en desplaçant-nos cap a l’esquerra
7-8 Step esquerra a l’esquerra – Stomp up peu dret al costat peu Esquerre

7/ TOE STRUTS: RIGHT ¼ TURN RIGHT – ½ TURN RIGHT- ½ TURN RIGHT – STEP ¼ TURN RIGHT-TOUCH
1-2 Punta dreta a la dreta – Posar taló girant ¼ de volta cap a la dreta
3-4 ¼ volta cap a la dreta Punta esquerra a l’esquerra– Posar taló esquerre girant ¼ volta cap a la dreta
5-6 Punta dreta darrere peu esquerre-Posar Taló dret girant ½ volta cap a la dreta
7-8 Step esquerra a l’esquerra amb ¼ de volta cap a dreta – Touch peu dret al costat peu Esquerre

8/ STEP-TOUCH – BACK – KICK – BACK KICK –CROSS – BACK KICK-CROSS
1-2 Step dreta endavant – Touch peu esquerre darrere peu dret
3-4 Step esquerra enrere – kick peu dret
5-6 (saltant) Rock Step dreta enrere amb Kick peu esquerre – Cross peu esquerre endavant dreta, Hook peu dret darrere Esquerre
7-8 (saltant) Rock Step dreta enrere amb Kick peu esquerre – Cross peu esquerre endavant dreta, Hook peu dret darrere Esquerre

9/ STEP ½ TURN LEFT x 2 – OUT, IN, HOOK x 2
1-2 Step dreta endavant – ½ volta cap a Esquerre
3-4 Step dreta davant-½ volta cap a Esquerre
5-6 (saltant) Obrir peu dret i Peu esquerra - tornar peus cap al centre amb Hook peu esquerre darrere dret
7-8 (saltant) Obrir peu dret i Peu esquerra – tornar peus cap al centre amb Hook peu dret darrere Esquerre

10/ OUT – LONG HOLD
1 Obrir les peus dreta i Esquerre
2 a 8 Pausa

Seqüència
AAB – Pont-AAB – Pont-A Tag – B – Final

PONTS: Al final de cada PART B afegir una pausa de 8 temps , amb el cap abaixat i amb mà dreta al barret

TAG – Part A: Ballar fins al 7è TEMPS de la secció 4, creuar peu dret davant l’esquerre i fer ½ volta cap a l’esquerra. Reprendre a la PART B

FINAL: Repetir 3 cops els 8 primers temps de la secció 1 de la PART B


Vídeos

Font: xxxxWANTEDxxxxx


Font: xxxxWANTEDxxxxx
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...