Number 34 # Concurs de Catalan Country Style a Cavaillon - 2012

Français

Temps: 68 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Anna Campmajó
Font: Thesoutherngang.com - Traducció: Emma Argilés

The Southern Gang

Música del ball:
Adam Brand - Number 34


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 ROCK SIDE CROSS, HOLD, ROCK SIDE CROSS, HOLD
1-2 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes a l’esquerre
3-4 Creuar el peu dret per davant de l’esquerre, hold
5-6 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
7-8 Creuar el peu esquerre per davant del dret, hold

8-16 ROCKING CHAIR, FULL TURN, STOMPS
1-2 Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Fem ½ volta cap a l’esquerre i peu dret darrere, ½ volta cap a l’esquerra i peu esquerre davant
7-8 Stomp peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu esquerre al costat del peu dret

17-24 SWIVELS HEELS, STEP SIDE, HOOK, STEP SIDE, HOOK
1-2 Swivels talons a la dreta, hold
3-4 Swivels talons a l’esquerra, hold
5-6 Pas peu dret a la dreta, hook peu esquerre per darrere
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per darrere

25-32 ROCK BACK JUMP, GRAPEVINE, SCUFF, CROSS & HOOK, KICK
1-2 Rock (saltant) peu dret darrere i kick peu esquerre davant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
5-6 Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre al costat del peu dret
7-8 Creuar (saltant) peu esquerre per davant del peu dret i hook peu dret darrere, tornar peu dret al lloc i kick peu esquerre davant

33-40 CROSS & HOOK, KICK, STEP FWD, SCUFF, SIDE ¼ TURN, SCUFF, STEP FWD ¼ TURN, SCUFF
1-2 Creuar (saltant) peu esquerre per davant del peu dret i hook peu dret darrere, tornar peu dret al lloc i kick peu esquerre davant
3-4 Pas peu esquerre davant, Scuff peu dret al costat de l’esquerre
5-6 Pas peu dret fent ¼ de volta a l’esquerra, Scuff peu esquerre al costat del peu dret
7-8 Pas peu esquerre fent ¼ de volta a l’esquerra, Scuff peu dret al costat del peu esquerre

41-48 STEP-LOCK-STEP FWD DIAG, SCUFF, STEP-LOCK-STEP FWD DIAG, SCUFF
1-2 Pas peu dret davant, Lock peu esquerre darrere
3-4 Pas peu dret davant, Scuff peu esquerre
5-6 Pas peu esquerre davant, Lock peu dret darrere
7-8 Pas peu esquerre davant, Scuff peu dret

49-56 TOE STRUT, TOE STRUT, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN
1-2 Punta peu dret davant, abaixar taló
3-4 Punta peu esquerre davant, abaixar taló
5-6 Punta peu dret darrere, ½ volta a la dreta i abaixar taló
7-8 Punta peu esquerre davant, ½ volta a la dreta i abaixar taló

57-64 ROCK BACK JUMP, STOMPS, KICK, STOMP, FLICK, STOMP
1-2 Rock (saltant) peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Stomp peu dret al costat del peu esquerre, stomp peu esquerre al costat del peu dret
5-6 Kick peu dret davant, stomp up peu dret al costat del peu esquerre
7-8 Flick peu dret darrere, stomp up peu dret al costat del peu esquerre

65-68 TOES STRUT
1-2 Punta peu dret davant, abaixar taló
3-4 Punta peu esquerre davant, abaixar taló

TAG: final 2ona paret
1-8 GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE LEFT, STOMP

1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere
3-4 Pas peu dret a la dreta, scuff peu esquerre al costat del peu dret
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat del peu esquerre

RESTART: 6 paret
La música s’atura
Començar el ball quan la música comença de nou


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...