Boogie


Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Andrés de la Rubia Alberti
Font: Andrés de la Rubia Albertí (Traducció de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jerry Lee Lewis - Boogie Woogie
Chuck Berry - You Can Never Tell


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 Toe Struts Traveling,Traveling swivels
1.- Punta peu dret a la dreta
2.- Recolzem taló dret
3.- Punta peu esquerre creuant per davant del dret
4.- Recolzem taló esquerre
5.- Movem ambdós talós a la dreta
6.- Movem ambdues puntes a la dreta
7.- Movem ambdós talós a la dreta
8.- Movem ambdues puntes al centre

9-16 Toe struts Traveling,Traveling swivels
9.- Punta peu esquerre a l’esquerra
10.- Recolzem taló esquerre
11.- Punta peu dret creuant per davant de l’esquerre
12.- Recolzem taló peu dret
13.- Movem ambdós talós a l’esquerra
14.- Movem ambdues puntes a l’esquerra
15.- Movem ambdós talós a l’esquerra
16.- Movem ambdues puntes al centre

17-24 Toe Struts Back, Syncopated Steps (out-out),(in-cross),Hold
17.- Punta peu dret enrere
18.- Recolzem taló dret
19.- Punta peu esquerre enrere
20.- Recolzem taló esquerre
&.- Pas peu dret a la dreta
21.- Pas peu esquerre a l’esquerra
22.- Temps
&.- Pas peu esquerre a la dreta
23.- Creuem peu dret per darrere de l’esquerre
24.- Temps

25-32 Heel Bounces ½ turn right,Big Step Right,Drag
25-28 Girem ½ volta a la dreta al mateix temps que rebotem amb els talóns al terra
29-30 Pas llarg peu dret a la dreta
31-32 Portem peu esquerre al costat del dret (acabem pes peu esquerre)


Opcional: Elvis Knee
17.- Genoll peu esquerre cap endins tipus elvis
18.- Temps
19.- Genoll peu dret cap a endins tipus elvis
20.- Temps


Vídeos

Font: andresline1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...