Kiss me now

Temps: 32 - Parets: Circle Dance amb canvi de parelles
Autor/a: Anna Balaguer (Juliol de 2010)
Font: Anna Balaguer

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Tracy Byrd - Back to Texas
Joey & Rory - Album number two


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Posició d'inici
De costat, l'home a dins, la dona a fora agafats amb posició side by side (de costat)

PASSOS DE LA NOIA
Shuffle - rock step - coaster step

1-4 Shuffle dret davant - shuffle esquerre davant
5-6 Rock step dret davant
7&8 Coaster step amb la dreta

Shuffle - rock step - coaster step
9-12 Shuffle esquerre davant - shuffle dret davant
13-14 Rock step esquerre davant
15&16 Coaster step amb l'esquerre

Military Turn - Shuffles turning - rock step - place
17-18 Avança amb la dreta - gira 1/2 cap a l'esquerra (aixecant el braç dret)
19-22 Shuffle amb la dreta endavant - shuffle amb l'esquerre endavant
23-24 Pas endavant amb la dreta - girem 1/2 volta cap a l'esquerra (abaixem la mà esquerra i girem recuperant la posició side by side)
25&26 Shuffle amb la dreta endavant girant 1/2 volta cap a l'esquerra (deixem lliure la ma esquerra i girem per sota el braç dret)
27&28 Shuffle amb la dreta endavant girant 1/2 volta cap a l'esquerra
29-30 Rock-step endavant amb la dreta - tornem el pes a l'esquerra
31-32 Pas endavant amb la dreta - ajuntem l'esquerra al costat de la dreta

PASSOS DEL NOI
Shuffle - rock step - coaster step

1-4 Shuffle endavant amb la cama dreta - shuffle endavant amb l'esquerra
5-6 Rock endavant amb la dreta - pas enrere amb l'esquerra
7&8 Coaster step amb la dreta

Shuffle - rock step - coaster step
9-12 Shuffle endavant amb l'esquerra - Shuffle endavant amb la dreta
13-14 Pas endavant amb l'esquerra - Pas enrere amb la dreta
15&16 Coaster step amb l'esquerra

Rock Step - Shuffles - full turn
17-18 Rock endavant amb la dreta - Pas enrere amb l'esquerra (aixequem el braç dret i girem per sota d'aquest: els braços estan creuats, el dret per damunt de l'esquerre)
19-22 Shuffle endavant amb la dreta - Shuffle enrere amb l'esquerra
23-24 Rock amb la dreta enrere - Pas endavant amb l'esquerra (abaixem la mà esquerra i la noia gira recuperant la posició side by side)
25-28 Shuffle endavant amb la dreta - Shuffle endavant amb l'esquerra (deixem anar la mà esquerra i la noia gira per sota el braç dret)
29-30 Pas amb la dreta girant 1/4 cap a l'esquerra - Pas endavant amb l'esquerra girant 1/4 cap a l'esquerra
31-32 Pas amb la dreta girant 1/4 cap a l'esquerra - Pas endavant amb l'esquerra girant 1/4 cap a l'esquerra

NOTES:
Als counts 17-18
El noi i la noia aixequen la mà dreta. Només la noia gira.
Ell fa el shuffle enrere mentre ella el fa endavant.
Els braços drets estan per sobre els esquerres, creuats.

Als counts 23-24
Abaixem les mans esquerres i, mentre la noia gira, el noi fa el rock step i recupera la posició side by side

Als counts 29-32
La noia fa el rock step mentre el noi gira cap endavant per trobar la nova parella.

Vídeos

Font: 38503591


Font: TexannaNSC
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...