All Kabobiled

Checked Video disponible English English

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Bryan Mcwherter (Març de 2006)

Font: Xavier Badiella i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Danni Leigh - Mixed Up Mess Of a Heart


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL SPLITS X 2, Right TOUCH HEEL & HITCH & TOUCH HEEL & FLICK.
1 (1) - Separar els talons deixant les puntes juntes
2 (2) - Tornar a ajuntar els talons
3 (3) - Separar els talons deixant les puntes juntes
4 (4) - Tornar a ajuntar els talons
5 (5) - Touch taló dret davant
6 (6) - Hitch dret per davant de la cama esquerra
7 (7) - Touch taló dret davant
8 (8) - Flick dret cap a el costat dret

Right TOUCH HEEL & HITCH X 2, Right STEP, Left HITCH, Left Nack STEP, Right HITCH.
9 (1) - Touch taló dret davant
10 (2) - Hitch dret per davant de la cama esquerra
11 (3) - Touch taló dret davant
12 (4) - Hitch dret per davant de la cama esquerra
13 (5) - Pas davant peu dret
14 (6) - Hitch esquerre al costat de la cama dreta
15 (7) - Pas darrere peu esquerre
16 (8) - Hitch dret per davant de la cama esquerra

Right TRIPLE LOCK STEP, Left BRUSH, Left TRIPLE LOCK STEP, Right BRUSH.
17 (1) - Pas davant peu dret
18 (2) - Pas davant peu esquerre, Lock darrere del dret
19 (3) - Pas davant peu dret
20 (4) - Brush esquerre al costat del dret
21 (5) - Pas davant peu esquerre
22 (6) - Pas davant peu dret, Lock darrere de l’esquerre
23 (7) - Pas davant peu esquerre
24 (8) - Brush dret al costat de l’esquerre

Left STEP TURN & HOLDS, Right & Left WALK, Right STOMP, HOLD.
25 (1) - Pas davant peu dret
26 (2) - Fem una pausa
27 (3) - 1/2 volta cap a l’esquerra i pes sobre el peu esquerre
28 (4) - Fem una pausa
29 (5) - Pas davant peu dret
30 (6) - Pas davant peu esquerre
31 (7) - Stomp dret al costat de l’esquerre
32 (8) - Fem una pausa

Right TOE FAN, Left TOE FAN, Toes,Heels,Heels,Toes SPLITS.
33 (1) - Punta del peu dret s’obre cap a la dreta
34 (2) - Punta torna a lloc (1ª)
35 (3) - Punta del peu esquerre s’obre cap a l’esquerra
36 (4) - Punta torna a lloc (1ª)
37 (5) - Separar les puntes deixant els talons al costats
38 (6) - Amb el pes sobre les puntes, separar els talons
39 (7) - Amb el pes sobre les puntes, tancar els talons
40 (8) - Tancar les puntes al centre.

Right Side STEP, Left SLIDE X 2, Left GRAPEVINE 1/4 TURN & BRUSH.

41 (1) - Pas a la dreta peu dret
42 (2) - Slide peu esquerre fins a el dret
43 (3) - Pas a la dreta peu dret
44 (4) - Slide peu esquerre fins a el dret
45 (5) - Pas peu esquerre a l’esquerra
46 (6) - Pas dreta darrere de l’esquerre
47 (7) - 1/4 volta a l’esquerra & Pas peu esquerre davant
48 (8) - Brush peu dret al costat de l’esquerre

Right GRAPEVINE & BRUSH, Left GRAPEVINE & STOMP.
49 (1) - Pas peu dret a la dreta
50 (2) - Pas esquerra darrere del dret
51 (3) - Pas peu dret a la dreta
52 (4) - Brush esquerra al costat del dret
53 (5) - Pas peu esquerre a l’esquerra
54 (6) - Pas dreta darrere de l’esquerre
55 (7) - Pas peu esquerre a l’esquerra
56 (8) - Stomp peu dret al costat de l’esquerre

Right KICK BALL CHANGE, HOLD, Right & Left WALK, Right STOMP, HOLD.
57 (1) - Kick davant peu dret
58 (2) - Peu dret al costat de l’esquerre
59 (3) - Canviar el pes sobre el peu esquerre
60 (4) - Fem una pausa
61 (5) - Pas davant peu dret
62 (6) - Pas davant peu esquerre
63 (7) - Stomp dret al costat de l’esquerre
64 (8) - Fem una pausa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...