Quijote Cowboy

English

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Enric Bertomeu – Country Line Dance sense Fronteres
Font: Enric Bertomeu – Country Line Dance sense Fronteres

Música del ball:
Dean Brothers - Kiss me Honey Honey
Dale Watson - Wine Don't Lie
Keith Whitley & Lorrie Morgan - Till A Tear Becomes A Rose


Nota: Dedicat a tots els amics de Country Line Dance sense Fronteres

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 - Pas endavant amb el peu dret.
2 - Pas endavant amb el peu esquerre.
3 - Marquem la punta del peu dret davant.
4 - Marquem la punta del peu dret darrere.

5 - Pas endavant amb el peu dret.
6 - Pas endavant amb el peu esquerre.
7 - Marquem la punta del peu dret davant.
8 - Marquem la punta del peu dret darrere.

9&10 - Chasse endavant curt amb la dreta.
11&12 - Chasse endavant curt amb l’esquerra.

13-14 - Pas dret endavant i mitja volta a l’esquerra.

15&16 - Chasse endavant llarc amb la dreta.
17&18 - Chasse endavant llarc amb l’esquerra.

19-22 - Jazz Box amb el peu dret.

23-26 - Pas dret endavant fent ¼ de volta cap a l’esquerra i esquerra al costat,
pas esquerra cap a l’esquerra i dreta al costat.

27-30 - Repetim els últims quatre temps.

31-32 - Amb els peus junts, talons a la dreta i talons a lloc.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...