Even if it kills me

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 48 - Parets: 4 – Intermediate/advanced Line Dance
Autor/a: Séverine Fillion

Font: Traducció de Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Derek Sholl - Even If It Kills MeDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Començar el ball amb la lletra de la cançó

ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN STEP, ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN STEP
1&2& Rock peu dret davant, tornar el pes a l’esquerre, rock peu dret darrere, tornar el pes a l’esquerre
3&4 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra, pas peu dret davant (6:00)
5&6& Rock peu esquerre davant, tornar el pes al dret, rock peu esquerre darrere, tornar el pes al dret
7&8 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta, pas peu esquerre davant (12:00)

JUMPING SIDE & KICK-CROSS OVER & BACK HOOK (X 3), STOMP (TRAVELING TO THE RIGHT)
1 Pas peu dret a la dreta i puntada de peu esquerre en diagonal endavant
& Creuar peu esquerre per davant del dret i hook peu dret per darrere l’esquerre
2 Pas peu dret a la dreta i puntada de peu esquerre en diagonal endavant
& Creuar peu esquerre per davant del dret i hook peu dret per darrere l’esquerre
3 Pas peu dret a la dreta i puntada de peu esquerre en diagonal endavant
& Creuar peu esquerre per davant del dret i hook peu dret per darrere l’esquerre
4 Picar (stomp) peu dret al costat de l’esquerre

JUMPING SIDE & KICK-CROSS OVER & BACK HOOK (X 3), STOMP (TRAVELING TO THE LEFT)
5 Pas peu esquerre a l’esquerra i puntada de peu dret en diagonal endavant
& Creuar peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere del dret
6 Pas peu esquerre a l’esquerra i puntada de peu dret en diagonal endavant
& Creuar peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere del dret
7 Pas peu esquerre a l’esquerra i puntada de peu dret en diagonal endavant
& Creuar peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere del dret
8 Picar (stomp) peu esquerre al costat del dret

HEEL, HOOK, FORWARD, TOUCH, COASTER STEP, STOMP- RIGHT SWIVEL (TWICE)
1& Taló dret davant, hook peu dret per davant la cama esquerra
2& Pas peu dret davant, toc peu esquerre al costat del dret (sense deixar-hi el pes)
3&4 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant
5&6& Picar (stomp) peu dret al costat de l’esquerre, amb el peu dret obrir cap a la dreta la punta, obrir cap a la dreta el taló, obrir cap a la dreta la punta
7&8& Picar (stomp) peu esquerre al costat del dret, amb el peu dret obrir cap a la dreta la punta, obrir cap a la dreta el taló, obrir cap a la dreta la punta

DIG (HEEL), ¼ TURN & DIG (HEEL), COASTER STEP, ½ TURN JUMPING CROSS & KICKS, STOMP-UP
1& Toc taló esquerre davant, tornar el pes al peu dret
2& Girar ¼ de volta a l’esquerra i clavar el taló esquerre davant, tornar el pes al peu dret (9:00)
3&4 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant
Els següents passos saltant i acabant amb ½ volta a la dreta
5& Creuar peu dret per davant de l’esquerre i hook peu esquerre per darrere, pas peu esquerre enrere i puntada de peu dret davant
6& Pas peu dret al costat de l’esquerre i puntada de peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta i creuar peu esquerre per davant del dret
7& Pas peu dret enrere i puntada de peu esquerre davant, pas peu esquerre al costat del dret i puntada peu dret enrere (flick)
8 Picar i aixecar peu dret (stomp up) al costat de l’esquerre (pes al peu esquerre) (3:00)

WALKS, STEP ½ TURN STEP, TRIPLE FULL TURN RIGHT, JUMPING JACK TURN ½ LEFT
1-2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
3&4 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra, pas peu dret davant (9:00)
5&6 Triple step en el lloc (esquerre, dret, esquerre) fent una volta sencera a la dreta
7&8 Saltar separant els dos peus alhora, saltar creuant el peu dret per davant de l’esquerre, girar ½ volta a l’esquerra (3:00)

STEP ½ TURN TWICE, STOMPS, SWIVEL & BUMP, SWIVEL, HOOK, BACK & KICK, RECOVER, STOMP
1&2& Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra, pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra
3&4 Picar (stomp up) peu dret al costat de l’esquerre, picar (stomp) peu dret més endavant, desplaçar ambdós talons a la dreta (swivel) i cop de maluc endavant (pes al peu dret)
5&6 Desplaçar ambdós talons a l’esquerra, ambdós talons a la dreta, ambdós talons a l’esquerra (pes al peu esquerre) i hook peu dret per davant de la cama esquerra
7&8 Pas peu dret enrere i puntada de peu esquerre davant, pas peu esquerre al costat del dret i puntada peu dret enrere (flick), picar (stomp) peu dret al costat de l’esquerre


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...