Sweet Memories # 3er lloc al I Concurs Back to Kansas - 2010

Checked Video disponibleFrançais English English English

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Sandrine TASSINARI & Magali LEBRUN (The Southern Gang)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Justin Ross - TexasDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 HEEL FWD DIAGONAL, TOE BACK DIAG., HEEL DIAG. , HOOK, HEEL DIAG., ROCK BACK JUMP, RETURN, SCUFF
1 Touch Taló dret davant en diagonal
2 Touch Punta dreta darrere en diagonal
3 Touch Taló dret davant en diagonal
4 Hook Peu dret davant canya esquerra
5 Touch Taló dret davant en diagonal
6 Rock saltant enrere sobre Peu dret i kick Peu esquerre davant
7 Tornar sobre Peu esquerre en 1/4 volta a la dreta
8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 STEP 1/4 TURN FORWARD, STEP 1/2 TURN BACKWARD, SLOW COASTER STEP, STOMP FWD, SWIVETS
1 1/4 volta dreta, Peu dret davant
2 1/2 volta dreta, Peu esquerre darrere
3 Peu dret darrere
4 Peu esquerre al costat del Peu dret
5 Peu dret davant
6 Stomp Peu esquerre davant
7 Swivel Punta dreta a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra
8 Tornar Punta dreta & Taló esquerre cap al centre

SECCIÓ-3 KICK, STOMP, FLICK, STOMP, SWIVETS
1 Kick Peu dret davant
2 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
3 Flick Peu dret darrere
4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 Swivel Punta dreta a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra
6 Tornar Punta dreta & Taló esquerre cap al centre
7 Swivel Punta esquerra a l’esquerra & Taló dret a la dreta
8 Tornar Punta esquerra & Taló dret cap al centre

SECCIÓ-4 SWIVETS, 1/4 TURN SWIVEL, HOLD, ROCK BACK JUMP, RETURN, STOMP, SWIVEL WITH 1/4 TURN
1 Swivel Punta esquerra a l’esquerra & Taló dret a la dreta
2 Tornar Punta esquerra & Taló dret cap al centre
3 1/4 volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra & Taló dret a la dreta
4 Pausa
5 Rock saltant enrere sobre Peu esquerre i kick Peu dret davant
6 Tornar sobre Peu dret
7 Stomp Peu esquerra al costat P dreta
8 1/4 volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra & Taló dret a la dreta

SECCIÓ-5 COASTER STEP, STOMP, STOMP, SWIVETS, 1/2 TURN SWIVEL, HOLD
1 Peu esquerre darrere & Peu dret al costat del Peu esquerre
2 Peu esquerre davant
3 Stomp Peu dret davant
4 Stomp Peu esquerre davant
5 Swivel Punta dreta a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra
6 Tornar Punta dreta & Taló esquerre cap al centre
7 1/2 volta dreta, Swivel Punta dreta a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra
8 Pausa (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-6 ROCK BACK JUMP, RETURN, STEP CROSS FWD, TOUCH TOE BACK, KICK, KICK, HOOK, SCUFF
1 Rock saltant enrere sobre Peu dret i kick Peu esquerre davant
2 Tornar sobre Peu esquerre
3 Peu dret davant creua davant Peu esquerre (en diagonal)
4 Touch Punta esquerra darrere Taló dret
5 Petit salt sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
6 Petit salt sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
7 Tornar sobre Peu esquerre i Hook Peu dret darrere genoll dret
8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 ROLLING VINE, TOUCH TOE SIDE, ROLLING VINE, STOMP UP
1 1/4 volta dreta, Peu dret davant
2 1/2 volta dreta, Peu esquerre darrere
3 1/4 volta dreta, Peu dret cap a la dreta
4 Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre a l’interior)
5 1/4 volta esquerra, Peu esquerre davant
6 1/2 volta esquerra, Peu dret darrere
7 1/4 volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra
8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8 1/4 TURN STEP SIDE, STOMP, 1/4 TURN STEP FWD, SCUFF, PIVOT MILITARY
1 1/4 volta esquerra, Peu dret cap a la dreta
2 Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3 1/4 volta esquerra, Peu esquerre davant
4 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5 Peu dret davant
6 Girar 1/2 volta esquerra
7 Peu dret davant
8 Girar 1/2 volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)


Vídeos

Font: Nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...