Love is free

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Rafel Corbí

Font: Rafel Corbí - http://www.ballscountry.com

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Sheryl Crow - Love Is Free


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

FORWARD & SIDE & COASTER STEP, FORWARD & SIDE, CROSS SHUFFLE
1&2& Rock endavant sobre el peu dret, tornem sobre l’esquerre, rock a la dreta sobre el peu dret, tornem el pes sobre el peu esquerre 12:00
3&4 Pas enrere amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant amb el peu dret
5&6& Rock endavant sobre el peu esquerre, tornem sobre el peu dret, rock a l’esquerra sobre el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret 12:00
7&8 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas a la dreta amb el peu dret, cruem el peu esquerre per davant del dret
Una versió més fàcil per aquests temps és; toc endavant i al costat amb el peu dret pels passos 1-2, coaster step D-E-D 3&4, toc endavant i al costat amb el peu esquerre (5-6) i coaster step E-D-E (7&8)

RIGHT SIDE STEP, HOLD & CLAP, TOGETHER, RIGHT SIDE STEP, HOLD & CLAP, TRIPLE
STEP WITH TURN, TRIPLE STEP

9-10 Pas peu dret a la dreta, pausa i cop de palmells (clap)
11&12 Pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta, pausa i (clap)
13&14 Girem ¼ de volta a l’esquerra sobre el peu esquerre i triple pas endavant dret – esquerre - dret 9:00
15&16 Triple pas endavant esquerre – dret - esquerre

SIDE RIGHT, BEHIND, HEEL JACK & CROSS, HALF TURN RIGHT, CROSSING SHUFFLE
17-18 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret
&19 Pas peu dret a la dreta i lleugerament enrere, toc taló esquerre endavant i en diagonal a l’esquerra
&20 Pas peu esquerre al costat del dret, creuem el peu dret per davant de l’esquerre
21-22 Pas peu esquerre a l’esquerra fent 1/4 de volta a la dreta, fent un altre 1/4 de volta a la dreta, pas peu dret a la dreta (hem fet ½ volta) 3:00
23&24 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas a la dreta amb el peu dret, cruem el peu esquerre per davant del dret

SIDE ROCK, RECOVER, COASTER STEP; ROCK FORWARD, RECOVER BACK, TURN ¾ LEFT
TRIPLE STEP

1-2 Rock amb el peu dret a la dreta, recuperem sobre el peu esquerre
3&4 Pas enrere amb el peu dret, esquerre al costat del dret, pas endavant amb el peu dret
5-6 Rock amb el peu esquerre a l’esquerra, recuperem sobre el peu dret
7&8 Girem ¾ de volta a l’esquerra fent un triple pas peu esquerre – dret - esquerre (comencem el ball de nou mirant a la paret del darrera 6:00)


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...