Just Another (American)

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: TALES 2009 (Marta Gelabert & Carles Clols)

Font: Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Brad Paisley - American Saturday Night
Alan Jackson - I Still Like BolognaDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota, quan es balla amb la cançó ‘American Saturday Night’: El ball comença quan entra la veu (0:39). El ball es pot acabar en la parada de la música just abans de començar l’última part instrumental (3:22). Si no, es recomença al count 1 i es fan 3 parets senceres més fins al final de la música.


TOE, KICK, TOE, KICK, COASTER STEP, SHUFFLE FORWARD
1 – 2. Punta E a l’esquerra, Kick E davant.
&3 - 4. Punta D a la dreta, Kick D davant.
5 & 6. Coaster Step començant amb D.
7 & 8. Shuffle endavant (E-D-E).

ROCK STEP, 1 & ½ TURN, STOMPS
9 - 10. Pas davant amb D, tornem pes a E.
11 - 12. ½ Volta per la dreta amb pas D, ½ volta per la dreta amb pas E.
13 - 14. ½ Volta per la dreta amb pas D, pas davant amb E.
15 - 16. Stomp D al costat de E, Stomp E al costat de D.

STEP, CROSS, HEEL-BALL CROSS, ¾ TURN, STOMPS
17 - 18. Pas dreta D, E creua per darrera D.
&19 & 20. Fent un salt, en diagonal, Taló E davant i pas D darrera, fent un salt, D davant creuant mentre E passa darrere.
21 - 22. Pas esquerra E, ¾ volta per la dreta amb D.
23 - 24. Stomp E al costat de D, Stomp D al costat de E.

STEP, CROSS, HEEL-BALL CROSS, ¾ TURN, SHUFFLE FORWARD
25 - 26. Pas esquerra E, D creua per darrera E.
&27 & 28. Fent un salt, en diagonal, Taló D davant i pas E darrera, fent un salt, E davant creuant mentre D passa darrere.
29 - 30. Pas dreta D, ¾ volta per l’esquerra amb E.
31 & 32. Shuffle endavant (D-E-D).

STOMPS, ROCK-KICK STEP, KICK, ¼ TURN KICK, ROCK-KICK STEP
33 - 34. Stomp amb E darrera D (3ª), repetim.
35 - 36. Rock enrere amb E saltant mentre fem un Kick davant amb D, tornem pes a D.
37 - 38. Kick davant amb E, Kick davant amb E a la vegada que fem ¼ de volta a l’esquerra.
39 - 40. Rock enrere amb E saltant mentre fem un Kick davant amb D, tornem pes a D.

STEP, PIVOT ½ TURN, SHUFFLE FORWARD, STEP, PIVOT ½ TURN, STOMPS
41 - 42. Pas endavant amb E, ½ volta pivotant per la dreta.
43 & 44. Shuffle endavant (E-D-E).
45 - 46. Pas dreta D, ½ volta pivotant per l’esquerra.
47 - 48. Stomp davant amb D, Stomp Up amb E al costat de D.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: CountryTales


Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...