Baby's on the way

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English
Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Gerald Biggs

Font: www.kickit.to/ld (Traducció de Mercè Orriols)

Música del ball:
Luke Bryan - Baby’s On The Way (CD: I’ll Stay Me)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

FORWARD ROCK, RECOVER, COASTER STEP, TRIPLE STEP RIGHT TO SIDE, CROSS SHUFFLE
1 - 2 Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
3 & 4 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant
5 & 6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
7 & 8 Pas peu esquerra creuat per davant del dret, pas peu dret a la dreta acostant-lo al peu esquerre, pas peu esquerre creuat per davant del dret

FORWARD ROCK, RECOVER, COASTER STEP, TRIPLE STEP LEFT TO SIDE, CROSS SHUFFLE
9 - 10 Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
11&12 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant
13&14 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
15&16 Pas peu dret creuat per davant de l’esquerre, pas peu esquerre acostant-lo al dret, pas peu dret per davant de l’esquerre

LEFT TOE TOUCHES, SAILOR STEP, RIGHT TOE TOUCHES, SAILOR STEP
17 - 18 Toc punta esquerra davant (12:00), toc punta esquerra al costat (9:00)
19&20 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta i peu esquerre al costat del dret
21 -22 Toc punta dreta davant (12:00), toc punta dreta al costat (9:00)
23&24 Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre

FORWARD ROCK, RECOVER, BACK LOCK SHUFFLE, SIDE ROCK, RECOVER WITH TURN ¼ LEFT, TRIPLE STEP FORWARD
25 - 26 Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
27&28Pas peu esquerre enrere, pas peu dret enrere per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
29 - 30 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra
31&32 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

STEP TURN ½ RIGHT, TRIPLE STEP FORWARD, STEP TURN ½ LEFT, ¼ TRIPLE STEP TURN LEFT
33 - 34 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (3:00)
35&36 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
37 - 38 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (9:00)
39&40 Girant ¼ de volta a l’esquerra, triple en el lloc (dret, esquerre, dret)

STEP TURN ½ RIGHT, ¼ TRIPLE STEP TURN RIGHT, WALK FORWARD, HEEL & TOE
41 - 42 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (12:00)
43&44 Girant ¼ de volta a la dreta, triple en el lloc (esquerre, dret, esquerre) (3:00)
45 - 46 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
47&48 Toc taló dret davant, tornar peu dret al lloc i toc punta esquerra lleugerament a l’esquerra


Vídeos

Font: MAITEALEMANY


Font: vjering
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...