dimecres, 15 d’octubre de 2008

S.A.M.M.Y. (Sammy) # 1r lloc al Concurs del Nashville Country Club - 2008

Français

Temps: 104 - Parets: 4
Autor/a: Catalonian Cowboys
Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Música del ball:
Josh Turner - Would you go with me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 PIGEON TOE RIGHT, HOLD, PIGEON TOE LEFT, HOLD
1-4 (cap a la dreta) Puntes cap enfora – Puntes cap endins – Puntes cap enfora – Pausa
5-8 (cap a l’esquerra) Puntes cap endins – Puntes cap enfora – Puntes cap endins – Pausa

SECCIÓ-2 HEEL FWD, HOLD, TOE BACK, HOLD, SCISSOR STEP, HOLD
1-4 Touch Taló dret davant – Pausa – Touch Punta dreta darrere – Pausa
5-8 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre darrere Peu dret – Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-3 TRIPLE STEP ¾ TURN, HOLD, TOE BACK, TOE BACK
1-4 ¾ volta dreta, Triple step Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a lloc – Pausa
5-8 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra

SECCIÓ-4 TOE BACK, TOE BACK, SLOW COASTER STEP, SCUFF
1-4 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra
5-8 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del peu dret – Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 SCOOT & HITCH, HOLD, STOMP, HOLD, SWIVELS
1-2 (saltant) Salt sobre Peu dret avançant i Hitch genoll esquerre – Pausa (opció : petit Flick Peu esquerre)
3-4 Stomp Peu esquerre davant – Pausa
5-8 Swivel Talons cap endins – Swivels Talons cap enfora – Swivel Talons cap endins – Pausa

SECCIÓ-6 SWIVELS, SLOW COASTER STEP
1-4 Swivel Talons cap endins – Swivels Talons cap enfora – Swivel Talons cap endins – Pausa
5-8 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-7 UNWIND ½ TURN, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD
1-2 Desenrotllar ½ volta dreta – Pausa
3-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-8 SCISSOR STEP, HOLD, SCISSOR STEP, HOLD
1-4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre darrere Peu dret – Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa
5-8 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret darrere Peu esquerre – Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa

SECCIÓ-9 UNWIND ¾ TURN, HOLD, HEEL, HOOK, HEEL, HOLD, TOE BACK, HEEL, TOE BACK, HOLD
1-2 Desenrotllar ¾ volta dreta – Pausa
3-6 Touch Taló dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra – Touch Taló dret a terra – Pausa
7-10 Touch Punta dreta darrere – Touch Taló dret davant – Touch Punta dreta darrere – Pausa

SECCIÓ-10 GRAPEVINE ¼ TURN, STOMP
1-4 Peu dret cap a la dreta – Pausa – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Pausa
5-8 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant – Pausa – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-11 STEP-LOCK-STEP FWD, HOOK, STEP-LOCK-STEP BACK, HOOK
1-4 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret – Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
5-8 Peu esquerre darrere – Lock Peu dret davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Hook Peu dret davant canya esquerra

SECCIÓ-12 ½ TURN, HOLD, ½ TURN, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD
1-4 Fem ½ volta dreta enrere, Peu dret davant – Pausa – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Pausa
5-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-13 TAP HEELS
1 – 8 Aixecar Taló dret (mantenir Punta dreta a terra)-posar Taló dret a terra 4 cops


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...