Hey Girl # 7è lloc al IX Concurs del Nashville Country Club - 2007

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Meritxell Perich (2007)

Font: Meritxell Perich

Música del ball:
Dwight Yoakam- Only want you more


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK CROS STEP STEP RIGHT
1- 2 Puntada peu dret davant, creuant per sobre de l’esquerre
3-4 Descreuem peu esquerre i peu dret pas al costat de l’esquerre

KICK CROSS STEP STEP LEFT
5-6 Puntada peu esquerre davant, creuant per sobre del dret
3-4 Descreuem peu dret i peu esquerre pas al costat del dret

TOE STRUT BACK
9-10 Marquem punta peu dret i abaixem peu tirant un pas enrere
11-12 Marquem punta peu esquerre abaixem peu

SLOW COASTER STEP,SCUFF
13-14 Pas peu dret darrere, pas peu esquerre darrere al costat del dret
15-16 Pas peu dret davant, scuff peu esquerre

RONDEJAM PEU LETF
17-20 Fem ½ volta a l’esquerra dibuixant un semicercle amb el peu esquerre sense tocar el terra

GRAPEVINE RIGHT DE 5 TEMPS, ROCK STEP
21-22 Pas peu dret a la dreta, creuem esquerre per darrere del dret
23-24 Pas peu dreta a la dreta, creuem esquerre per davant del dret
25-26 Pas peu dret a la dreta, hold
27-28 Rock Step enrere amb el peu esquerre

GRAPEVINE LEFT DE 5 TEMPS, ROCK STEP
29-30 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuem dret per darrere de l'esquerre
31-32 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuem dreta per davant de l’esquerre
33-34 Pas peu esquerre a l’esquerra, hold
35-36 Rock Step enrere amb el peu dret

STOMPS, SWIVELS
37-38 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, stomp peu dret fent un pas.
39-40 Talons a la dreta girant ¼ a l’esquerra, talons al lloc.
41-42 Talons a la dreta, talons al lloc,
43-44 Talons a la dreta, hold.

COASTER STEP,HOLD
45-46 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret darrere al costat de l'esquerre
47-48 Pas peu esquerre davant, hold

CHARLESTON COASTER STEP
49-50 Dibuixem un semicercle amb el peu dret endavant i tornem a lloc,
51-52 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret darrere al costat de l'esquerre
53-54 Pas peu esquerre davant, hold.

CROSS, STEP, STEP, HOLD, STOMPS
55-58 Jazzbox peu dret de tres temps saltant i fent ¼ de volta a la dreta: creuar peu dret per sobre del peu esquerre, tornar pes al lloc, temps.
59-62 Jazzbox peu esquerre de tres temps saltant: creuar peu esquerre per sobre del dret, tornar pes al lloc, stomp peu dret a lloc.
63-64 Marquem stomp peu dret a lloc, i marquem stomp peu esquerre a lloc.


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...