Keep calm # WEF Budapest 2018Temps: A: 68 + B: 32 + TAG1: 12 + TAG2: 4 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: JUST N’MEETING - WEF Budapest febrer 2018
Font: Edu Roldós

Música del ball:
Derek Ryan - Friends With TractorsDESCRIPCIÓ DELS PASSOS


PART A: 68c

1ª SECCIO: STEP R FWD, LOCK L FWD, STEP R FWD, HOOK L, STEP L BACK, CROSS R BACK, STEP L BACK, HOLD

1-2 Pas davant dret, pas davant esquerre per darrere
3-4 Pas davant dret, hook esquerre darrere
5-6 Pas darrere esquerre, pas darrere dret creuant per davant
7-8 Pas darrere esquerre, pausa

2ª SECCIO: STEP R BACK WITH ½ TURN R, HOLD, STEP L FWD WITH ½ TURN R, HOLD, JUMPING ROCK R BACK, STEP L FWD, STOMP R, HOLD
1-2 Pas darrere dret amb ½ volta a la dret (06:00), pausa
3-4 Pas davant esquerre amb ½ volta a la dret (12:00), pausa
5-6 Saltant sobre dret fem rock darrere i a la vegada aixequem l’esquerre, tornant el pes pas davant esquerre
7-8 Stomp dret al costat, pausa

3ª SECCIO: VAUDEVILLE TO THE R, VAUDEVILLE TO THE L
1-2 Creuem esquerre per davant dret, obrim dret
3-4 Taló esquerre en diagonal esquerre (10:00), esquerre al lloc
5-6 Creuem dret per davant esquerre, obrim esquerre
7-8 Taló dret en diagonal dret (02:00), dret al lloc

4ª SECCIO: SCUFF L, HITCH L, STEP L FWD, HOLD, TWIST L X 3, HOLD
1-2 Scuff esquerre, aixequem genoll esquerre (hitch)
3-4 Pas davant esquerre, pausa
5-6 Fregant sobre la punta esquerra: obrim taló esquerre, tanquem taló esquerre
7-8 Fregant sobre la punta esquerra: obrim taló esquerre, pausa

5ª SECCIO: KICK R FWD, POINT R BACK, ½ TURN R WITH HEEL R FWD, HOOK R, STEPS R FWD (R-L-R), HOLD
1-2 Puntada dret al davant, punta dret al darrere
3-4 Sobre les puntes dels peus girem ½ volta a la dret posant taló dret davant (06:00), hook dret per davant l’esquerre
5-6 Pas davant dret, pas davant esquerre al costat
7-8 Pas davant dret, pausa

6ª SECCIO: KICK L FWD, POINT L BACK, ½ TURN L WITH HEEL L FWD, HOOK L, STEPS L FWD (L-R-L), HOLD
1-2 Puntada esquerre al davant, punta esquerre al darrere
3-4 Sobre les puntes dels peus girem ½ volta a l’esquerre (12:00) posant taló esquerre davant, hook esquerre per davant dret
5-6 Pas davant esquerre, pas davant dret al costat
7-8 Pas davant esquerre, pausa

7ª SECCIO: ROCKING CHAIR R, JAZZ BOX R
1-2 Rock davant dret, tornem el pes
3-4 Rock darrere dret, tornem el pes
5-6 Creuem dret per davant de l’esquerre, obrim l’esquerre
7-8 Obrim dret, tanquem l’esquerre

8ª SECCIO: STEP R FWD WITH ½ TURN L, HOLD, STEP L BACK WITH ½ TURN L, HOLD, STOMP R, HOLD, STOMP L, HOLD
1-2 Pas davant dret amb ½ volta a l’esquerre (06:00), pausa
3-4 Pas darrere esquerre amb ½ volta a l’esquerre (12:00), pausa
5-6 Stomp dret, pausa
7-8 Stomp esquerre, pausa

9ª SECCIO: STEP R TO THE R, STOMP UP L, STEP L TO THE L, STOMP UP R
1-2 Pas dret a la dret, ajuntem l’esquerre al costat amb un stomp up
3-4 Pas esquerre a l’esquerre, ajuntem dret al costat amb un stomp up


B:32 c

1ª SECCIO: JUMPING: KICK R FWD X 2, CROSS R, KICK R FWD, KICK L FWD, CROSS L, KICK L FWD, KICK R FWD

1-2 2 Puntades al davant dreta
3-4 Saltant: creuem dret per davant l’esquerre & hook esquerre, abaixem esquerre & puntada davant dreta
5-6 Saltant: abaixem dret & puntada al davant esquerre, creuem esquerre per davant del dret & hook dreta
7-8 Saltant: abaixem dret & puntada al davant esquerre, abaixem esquerre & puntada al davant dreta

2ª SECCIO: JUMPING: CROSS R, KICK R FWD, ROCK R BACK, STEP L FWD, STOMP R FWD, STOMP R FWD, STOMP L FWD (TOGETHER), HOLD
1-2 Saltant: creuem dret per davant l’esquerre & hook esquerre, abaixem esquerre & puntada davant dreta
3-4 Saltant: rock darrere dret & aixequem esquerre, tornant el pes pas davant esquerre
5-6 Stomp dret al costat, stomp dret davant
7-8 Stomp esquerre al costat, pausa

3ª SECCIO: JUMPING: KICKS WITH STEPS BACK (L-R-L), TOGETHER, ROCK STEP R BACK, STEP L FWD, STOMP R, HOLD
1-2 Saltant cap enrere: pas darrere dret & puntada al davant esquerre, pas darrere esquerre & puntada al davant dret
3-4 Saltant cap enrere: pas darrere dret & puntada al davant esquerre, ajuntem dret&esquerre
5-6 Saltant cap enrere: rock dret & aixequem esquerre, tornant el pes pas davant esquerre
7-8 Stomp dret, pausa

4ª SECCIO: JUMPING: OUT (R & L), IN (R & L), OUT (R & L), HOLD, SCUD X 2 WITH ½ TURN L, STEP L FWD, HOLD
1-2 Saltant: obrim a la vegada dret & esquerre, tanquem a la vegada dret & esquerre
3-4 Saltant: obrim a la vegada dret & esquerre, pausa
5-6 Saltem sobre el dret & aixequem l’esquerre amb ¼ volta a l’esquerre (09:00), tornem a repetir (06:00)
7-8 Abaixem esquerre, pausa


TAG1: 12c

1ª SECCIO: GRAPEVINE R, GRAPEVINE L

1-2 Obrim dret a la dret, creuem esquerre per darrere
3-4 Obrim dret a la dret, stomp up esquerre
5-6 Obrim esquerre a l’esquerre, creuem dret per darrere
7-8 Obrim esquerre a l’esquerre, scuff dret

2ª SECCIO: STEP TURN L
1-2 Pas davant peu dret, ½ a l’esquerre sobre les puntes dels peus (06:00)
3-4 Pas davant peu dret, ½ volta a l’esquerre sobre les puntes dels peus (12:00)

TAG2: 4c

1ª SECCIO: STEP R FWD WITH ¼ TURN L, STEP L TOGETHER, STEP L FWD WITH ¼ TURN L, STEP R TOGETHER

1-2 Pas davant dret amb ¼ volta a l’esquerre (03:00), pas esquerre al costat
3-4 Pas davant esquerre amb ¼ volta a l’esquerre (12:00), pas dret al costat


ESTRUCTURA:
A (12:00) 68 c
B (12:00) 32 c
B (06:00) 32 c
TAG1 (12:00) 12 c
A (12:00) 68 c
B (12:00) 32 c
B (06:00) 32 c
B (12:00) 32 c
TAG2 (06:00) 4 c
A (12:00) 68 c
B (12:00) 32 c
B (06:00) 32 c
B (12:00) repetim 4ª secció part B 8 c
B (06:00) repetim 4ª secció part B 8 c
TAG1 (12:00) 12 c
B (12:00) (modifiquem 5-6 counts secció 4ª) 32 c Scuds amb ½ volta cadascun i donem una volta sencera
B (12:00) (modifiquem 5-6 counts secció 4ª) 32 c Scuds amb ½ volta cadascun i donem una volta sencera
B (12:00) (modifiquem 5-6 counts secció 4ª) 32 c Scuds amb ½ volta cadascun i donem una volta sencera
B (12:00) (modifiquem 5-6 counts secció 4ª) 32 c Scuds amb ½ volta cadascun i donem una volta sencera
B (12:00) (modifiquem 5-6 counts secció 4ª) 32 c Scuds amb ½ volta cadascun i donem una volta senceraVídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...