God is good

English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Nivell 2 (Intermig)
Autor/a: The Dreamers (2018)
Font: Jaume Sáez & Maria Llinares

Música del ball:
Paul Overstreet - God Is GoodDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCKING CHAIR (R), KICK TWICE (R), ROCK STEP BACK (R)
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Dues puntades amb el peu dret endavant
7-8 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre

STOMP x 2 (R), SWIVET (R) SWIVET (L), HEEL HOOK BEHIND (R)
9-10 Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre dues vegades
11-12 Amb el pes al taló dret i la punta esquerra girar ambdós puntes a la dreta, tornar al lloc
13-14 Amb el pes al taló esquerre i la punta dreta girar ambdós puntes a l’esquerre, tornat a lloc
15-16 Marquem taló dret davant, hook cama dreta darrere de l’esquerra

GRAVEPINE (R) ROLLING GRAVEPINE (L)
17-18 Pas amb la dreta cap a la dreta, creuem l’esquerra per darrera de la dreta
19-20 Pas amb la dreta cap a la dreta, touch punta esquerra a l’esquerra
21-22 ¼ volta esquerra pas endavant peu esquerre, ½ volta esquerra pas enrere peu dret
23-24 ¼ volta esquerra pas a l’esquerra peu esquerre, scuff peu dret

ROCK STEP FORWARD (R), STEP BACK (R), HOLD, COASTER STEP (L), HOLD
25-26 Rock sobre el peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
27-28 Pas peu dret enrere, pausa
29-30 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
31-32 Pas peu esquerre endavant, pausa

KICK, HOOK, KICK, TOE BACK, ½ TURN (R) & HEEL, SHUFFLE (L), ½ TURN (R)
33-34 Puntada de peu dret endavant, hook peu dret per davant la cama esquerra
35-36 Puntada de peu dret endavant, punta del peu dret enrere
37-38 Girar ½ volta a la dreta marquem taló dret endavant, peu dret a lloc
39-40 Shuffle amb l’esquerra girant ½ volta a la dreta

ROCK STEP BACK (R), ½ TURN (L), SHUFFLE (R), ½ TURN (L), ROCK STEP BACK (L), ½ TURN (L), STEP BACK (L), SCUFF
41-42 Rock peu dret enrere, tornar el pes al peu esquerre
43-44 Girant ½ volta a l’esquerra, shuffle endavant amb la dreta,
45-46 Girant ½ volta a l’esquerra, rock peu esquerre davant tornar el pes al peu dret
47-48 Girant ½ volta a l’esquerra pas peu esquerre davant, scuff peu dret costat peu esquerre

WEAVE (R), ROCK SIDE CROSS (R), HOLD
49-50 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrera de la dreta
51-52 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant de la dreta
53-54 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
55-56 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa

WEAVE (L), ROCK SIDE CROSS (L), HOLD
57-58 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
59-60 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
61-62 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
63-64 Creuar peu esquerre per davant de la dreta, pausa

Tag: 24 Times st11 wall (6.00)

SLIDE FWD DIAGONAL (R) HOLD x2, SLIDE SIDE (L), HOLD x2, SLIDE BACK DIAGONAL (R) HOLD x2, SLIDE SIDE (L)
HOLD x2

1-6 Slide endavant en diagonal amb la cama dreta a la dreta (4 temps), dos temps de pausa
7-12 Slide a l’esquerra amb la cama esquerra (4temps), dos temps de pausa
13-18 Slide enrere en diagonal amb la cama dreta a la dreta (4 temps), dos temps de pausa
19-24 Slide a l’esquerra amb la cama esquerra (4 temps), dos temps de pausa

Nota: Després del tag (6.00) farem els segons 32 temps (33-64), per finalitzar la paret nº11 (12.00)

Restarts:
1st wall: 32 initial times (12.00)
4st wall: 32 initial times (12.00)
5st wall: 32 initial times (12.00)
8st wall: 32 initial times (12.00)
9st wall: 32 initial times (12.00)
12st wall: 32 initial times (12.00)

Ending:
14st wall: En el temps 48, en lloc del scuff farem un stomp amb la dreta davant (12.00)

Seqüència
1st paret: 32 temps Restart (12.00)
2st paret: 64 temps
3st paret: 64 temps
4st paret: 32 temps Restart (12.00)
5st paret: 32 temps Restart (12.00)
6st paret: 64 temps
7st paret: 64 temps
8st paret: 32 temps Restart (12.00)
9st paret: 32 temps Restart (12.00)
10st paret: 64 temps
11st paret: Tag 24 temps (6.00) + 32 final temps (12.00)
12st paret: 32 temps Restart (12.00)
13st paret: 64 temps
14st paret: 48 temps (Ending 12.00 Stomp cama dreta davant)


Vídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...