The farmerTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Pepita & Desi - Grup Country Punta Taló (Maig 2017)
Font: Pepita & Desi

Música del ball:
Lee Matthews - The Farmer Wants A Wife (Àlbum - The Farmer Wants a Wife, 2016)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 STEP LOCK STEP DIAG RIGHT, SCUFF, STEP LOCK STEP DIAG LEFT, STOMP
1-2 Pas peu dret endavant en diagonal, pas peu esquerre per darrere del dret (lock)
3-4 Pas peu dret endavant en diagonal, scuff
5-6 Pas peu esquerre endavant en diagonal, pas dret per darrere de l’esquerre (lock)
7-8 Pas peu esquerre endavant, stomp

9-16 MONTERREY ½ TURN, KICK STOMP, KICK STOMP (FUET)
1-2 Marcar punta dreta a la dreta, girar ½ volta a la dreta sobre el peu esquerre fent un pas amb el peu dret
3-4 Marcar punta esquerre a l’esquerra, pas amb el peu esquerre al costat del dret
5-6 Amb el peu dret fer una puntada endavant, i amb el peu dret picar al costat de l’esquerre
7-8 Amb el peu esquerre puntada per darrere, i amb el peu esquerre picar al costat del peu dret

17-24 ROCK STEP, CROSS RIGHT, HOLD, ROCK STEP, ½ TURN LEFT, HOLD
1-2 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa
5-6 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes a la dreta
7-8 Girar ½ volta a l’esquerre amb el peu esquerre, pausa

25-32 TOE STRUT WITH ½ TURN LEFT (X2), STOMP RIGHT, HOLD, STOMP LEFT, HOLD
1-2 Punta dreta endavant, girar ½ volta a l’esquerre i aabaixar el taló dret
3-4 Punta esquerre darrere, girar ½ volta a l’esquerre i abaixar el taló esquerre
5-6 Piquem amb el peu dret al lloc, pausa
7-8 Piquem amb el peu esquerre al lloc, pausa

33-40 HEEL TOUCH (RIGHT – LEFT), STEP ½ TURN LEFT, STEP, HOLD
1-2 Taló peu dret davant i tornar-lo al lloc
3-4 Taló peu esquerre davant i tornar-lo al lloc

*Restart aquí a la 3ª paret (12)

5-6 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerre
7-8 Pas peu dret davant, pausa

41-48 STEP ½ TURN RIGHT, STEP, HOLD, RIGHT STEP, LEFT STOMP, ½ TURN STEP, RIGHT SCUFF
1-2 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta
3-4 Pas peu esquerre davant, pausa
5-6 Pas peu dret davant, picar peu esquerre al costat del peu dret
7-8 Girar ½ volta a l’esquerre, pas peu esquerre davant, scuff peu dret

49-56 RIGHT STEP, LEFT STOMP, ½ TURN STEP, RIGHT STOMP, RIGHT BACK ROCK STEP, HOLD
1-2 Pas peu dret davant, picar peu esquerre al costat del peu dret
3-4 Girar ½ volta a l’esquerre, pas peu esquerre davant, picar peu dret al costat del peu esquerre
5-6 Rock darrere peu dret, retornar el pes al peu esquerre
7-8 Piquem amb el peu dret al costat del peu esquerre, pausa

57-64 VAUDEVILLE LEFT, JAZZ BOX ½ TURN RIGHT
1-2 Creuem amb l’esquerre sobre la dreta, pas enrere amb la dreta
3-4 Marquem taló peu esquerre en diagonal al davant, tornem el peu esquerre al costat del dret
5-6 Creuem peu dret per davant de l’esquerra, pas enrere peu esquerre
7-8 Girar ½ volta a la dreta, pas peu dret i picar esquerra al costat peu dret

Tornar a començar

Restart: A la paret 3, fer els primers 36 temps i tornar a començar

Final del ball:

A la paret 9 fer els primers 24 temps, i pausa
Afegir aquets 9 temps
1-2 Taló peu dret davant i al lloc (6)
3-4 Taló peu esquerre amb ¼ a l’esquerra i al lloc (3)
5-6 Taló peu dret davant i al lloc (3)
7-8 Taló peu esquerre amb ¼ a l’esquerra i al lloc (12)
9- Picar dreta davant (12)


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...