All the King's horsesTemps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Novice - Nivell 2 (Mig)
Autor/a: Alison Biggs & Peter Metelnick (Desembre 2017)
Font: Xavier Badiella

Música del ball:
Midland - Out Of Sight (Intro: 32 / Bpm: 120)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right Syncopated GRAPEVINE, Left Back ROCK STEP, Left KICK BALL CROSS.
1 Pas a la dreta peu dret
2 Pas esquerre per darrer del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
3 Cross peu esquerre per davant del dret
4 Pas a la dreta peu dret
5 Pas esquerre per darrere del dret
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Kick esquerre en diagonal a l’esquerra
& Pas esquerre al costat del peu dret
8 Cross peu dret per davant de l’esquerre

9-16: Left Syncopated GRAPEVINE ¼ TURN, Right ROCK STEP & Left ROCK STEP ¼ TURN.
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Pas dret per darrer del peu esquerre
& ¼ volta esquerre, pas endavant peu esquerre (9:00)
3 Pas endavant peu dret
4 Pas endavant peu esquerre
5 Pas endavant peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
7 Pas endavant peu esquerre
8 ¼ volta dreta, retornar el pes sobre el peu dret (12:00)

17-24: Left CROSS, SIDE, Left SAILOR STTEP, right SAILOR STEP, Left SHUFFLE.
1 Cross peu esquerre per davant del dret
2 Pas a la dreta peu dret
3 Pas esquerre per darrer del peu dret
& Pas a la dreta peu dret
4 Pas a l’esquerra peu esquerre
5 Pas dret per darrere del peu esquerre
& Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Pas a la dreta peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
& Pas dret prop del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre

25-32: Right SHUFFLE ½ TURN, Left SHUFFLE ½ TURN, Left ¼ STEP TURN, CROSS SHUFFLE.
1 ¼ volta esquerra, pas a la dreta peu dret
& Pas esquerre al costat del peu dret
2 ¼ volta esquerra, pas enrere peu dret
3 ¼ volat esquerra, pas a l’esquerra peu esquerre
& Pas dret al costat del peu esquerre
4 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre (12:00)
5 Pas endavant peu dret
6 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (9:00)
7 Cross peu dret per davant de l’esquerre
& Pas a l’esquerra peu esquerre
8 Cross peu dret per davant de l’esquerre

33-40:Left GRAPEVINE ½ TURN, Left BEHIND, ¼ TURN & STEP, Right ¼ STEP TURN.
“Sinatra & Chardonnay Vine”
1 Pas a l’esquerra peu esquerre
2 Pas dret per darrer de l’esquerre
3 ¼ volta esquerra, pas endavant peu esquerre
4 ¼ volta esquerra, pas a la dreta peu dret (3:00)
5 Pas esquerre per darrer del dret
6 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret
7 Pas endavant peu esquerre
8 ¼ volta dreta, pes sobre el peu dret (9:00)

41-48: CROSS SHUFFLE, Right & Left SIDE & TOUCH, Right CHASSE.
1 Cross peu esquerre per davant del dret
& Pas a la dreta peu dret
2 Cross peu esquerre per davant del dret
3 Pas a la dreta peu dret
4 Touch esquerre al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra peu esquerre
6 Touch peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas a la dreta peu dret
& Pas esquerre al costat del peu dret
8 Pas a la dreta peu dret

49-56: Left Back TOE, ½ TURN, Left ¼ STEP TURN, Right & Left CROSS & POINT.
1 Touch punta esquerre enrere
2 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (3:00)
3 Pas endavant peu dret
4 ¼ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (12:00)
5 Cross peu dret per davant de l’esquerre
6 Touch punta esquerre a l’esquerra
7 Cross peu esquerre per davant del dret
8 Touch punta dreta a la dreta

57-64: Left STEP TURN, Right SHUFFLE, Left ROCK STEP, COASTER STEP.
1 Pas endavant peu dret
2 ½ volat esquerra, pes sobre el peu esquerre (6:00)
3 Pas endavant peu dret
& Pas endavant peu esquerre, prop del dret
4 Pas endavant peu dret
5 Pas endavant peu esquerre
6 Retornar el pes sobre el peu dret
7 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat del peu esquerre
8 Pas endavant peu esquerre


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...