Satisfy # 1r Lloc al V Concurs del Casino de Granollers - 2017Temps: Seqüencial A = 40 temps B = 40 temps - Parets: 2 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Elisabeth Gavara (AVECA) (Juliol 2017)
Font: Mª Jesús Osuna

Música del ball:
Lisa McHugh - Satisfy you (Àlbum: #COUNTRY, 2016)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència:
Intro 40 + 6
A – B – tag 1
A – B – tag 2
A – B – tag 1
restart de A (32)
restart de B (32) – restart de B (32) – B
restart de B (32) – restart de B (32) - B


PART A

1-8 ROCKING CHAIR (R) – FLICK SIDE &SLAP – STOMP FWD – SWIVEL & HOOK

1-2 Pas cap endavant amb peu dret recolzant el taló, recupero pes en peu esquerre
3-4 Pas cap enrere amb peu dret, recupero pes en peu esquerre
5-6 Flexionant el genoll dret fem una puntada cap a la dreta i fem un cop el taló dret amb el palmell de la mà dreta, piquem el peu dret davant
7-8 Movem ambdós talons cap a la dreta mantenint el pes en ambdues puntes dels peus, taló esquerre torna al centre i taló dret s'aixeca per davant de la cama esquerra

9-16 STEP LOCK STEP FWD(R) – HOOK (L) – JUMPING [ ROCK BACK – STEP BACK (L) ] – HOOK (R)
1-2 Pas cap endavant amb peu dret, peu esquerre creuat per darrere del dret
3-4 Pas cap endavant amb peu dret, elevar taló esquerre per darrere de la cama dreta
5-6 Pas cap enrere saltant amb peu esquerre, saltant recupero pes en peu dret
7-8 Pas cap enrere saltant amb peu esquerre, elevar taló dret per davant de la cama esquerra

17-24 WAVE TO RIGHT – ¼ TURN RIGHT & ROCK FWD – PIVOT ¾ TURN RIGHT – STOMP (L)
1-2 Pas cap a la dreta amb peu dret, peu esquerre creuat per darrere del dret
3-4 Pas cap a la dreta amb peu dret, peu esquerre creuat per davant del dret
5-6 Girar ¼ de volta cap a la dreta fent un pas cap endavant amb peu dret, recupero pes en peu esquerre (03.00)
7-8 Girar ¾ de volta cap a la dreta pivotant sobre el peu esquerre i fent un pas cap a la dreta amb peu dret, picar peu esquerre al costat del dret (12.00)

25-32 TRAVELLING SWIVEL ON ONE FOOT (L) – SCUFF (R) – ¼ TURN LEFT – STOMP UP (L) – ¼ TURN LEFT – SCUFF (R)
1-2 Moure cap a l'esquerra la punta del peu esquerre, moure cap a l'esquerra el taló esquerre
3-4 Moure cap a l'esquerra la punta del peu esquerre, fregar cap endavant el taló dret
5-6 Girar ¼ de volta cap a l'esquerra fent un pas cap a la dreta amb peu dret, picar peu esquerre al costat del dret (mantenir pes en peu dret) (09.00)
7-8 Girar ¼ de volta cap a l'esquerra fent un pas cap endavant amb peu esquerre, fregar cap endavant el taló dret (06.00)

Restart a la 7ª paret

33-40 DIAGONAL STEP LOCK STEP FWD (R) – POINT BACK (L) – ROLLING VINE BACK (ending stomp up)
1-2 Pas cap endavant i dreta amb peu dret, peu esquerre creuat per darrere del dret (07.30)
3-4 Pas cap endavant i dreta amb peu dret,marcar punta del peu esquerre darrere
5-6 Girar ½ cap a l'esquerra fent un pas cap endavant amb peu esquerre, girar ½ cap a l'esquerra fent un pas cap endarrere amb peu dret
7-8 Girar 1/8 cap a l'esquerra fent un pas cap a l'esquerra amb peu esquerre, picar peu dret al costat de l'esquerre (mantenir pes en peu esquerre) (06.00)


PART B

1-8 KICK (R) – SIDE (R) – CROSS BWD(L) – SIDE (R) & KICK (L) – SIDE (L) – CROSS BWD (R) – SIDE (L) – STOMP FWD (R)

1-2 Puntada cap endavant amb peu dret, pas cap a la dreta amb peu dret
3-4 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas cap a la dreta amb peu dret i a la vegada puntada cap endavant amb peu esquerre
5-6 Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre, creuar peu dret per darrere de l'esquerre
7-8 Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre, picar peu dret davant

9-16 SWIVELS – POINT (R) - CROSS BWD – HEEL TOUCH (L) – HOOK
1-2 Amb el pes en ambdues puntes dels peus moure els talons cap a la dreta, retornar talons al centre
3-4 Amb el pes en ambdues puntes dels peus moure els talons cap a la dreta, retornar talons al centre
5-6 Marcar punta del peu dret cap a la dreta, creuar peu dret per darrere de l'esquerre
7-8 Marcar taló esquerre davant, elevar el taló esquerre per davant de la cama dreta

17-24 STEP LOCK STEP FWD (L) – HOOK (R) – TRAVELLING and JUMPING ROCK BACK (R)
1-2 Pas cap endavant amb peu esquerre, peu dret creuat per darrere de l'esquerre
3-4 Pas cap endavant amb peu esquerre, elevar taló dret per darrere de la cama esquerra
5-6 Pas cap enrere saltant amb peu dret, saltant recupero pes en peu esquerre
7-8 Pas cap enrere saltant amb peu dret, saltant recupero pes en peu esquerre

En aquests 4 últims passos ens haurem mogut cap enrere

25-32 PIVOT ½ TURN LEFT – ½ TURN LEFT - TOGETHER – JUMP OUT – ½ TURN LEFT JUMPING ON ONE FOOT & FLICK – KICK FWD (L) – STOMP
1-2 Pas cap endavant amb peu dret, girar ½ volta cap a l'esquerra (12.00)
3-4 Girar ½ volta cap a l'esquerra pivotant sobre el peu esquerre, ajuntar peu dret al costat de l'esquerre (06.00)
5-6 Saltar impulsant-nos amb ambdós peus i caure sobre els dos peus oberts, girar ½ volta cap a l'esquerra impulsant-nos amb els dos peus i caure sobre el peu dret mentre el peu esquerre fa un puntada cap enrere amb el genoll esquerre flexionat (12.00)
7-8 Puntada cap endavant amb peu esquerre, picar peu esquerre al costat del dret

Restart a les parets 8,9,11 i 12

33-40 GRAPEVINE ending POINT(R) – ROLLING VINE TO THE LEFT ending STOMP
1-2 Pas cap a la dreta amb peu dret, peu esquerre creuat per darrere del dret
3-4 Pas cap a la dreta amb peu dret,marcar punta del peu esquerre cap a l'esquerra
5-6 Girar ¼ de volta cap a l'esquerra fent un pas cap endavant amb peu esquerre,girar ½ volta cap a l'esquerra fent un pas cap enrere amb peu dret
7-8 Girar ¼ de volta cap a l'esquerra fent un pas cap a l'esquerra amb peu esquerre,picar peu dret al costat de l'esquerre


TAG 1
A l'acabar la 2ª i 6ª paret (a l'acabar la primera i tercera B) s'afegiran aquests 6 passos (12.00):

1-6 SWIVET RIGHT – HEEL TOUCHES
1-2 Pes en punta peu esquerre i taló dret i girar ambdues puntes cap a la dreta
3-4 Marcar taló dret davant, tornar al lloc
5-6 Marcar taló esquerre davant, tornar al lloc

TAG 2
A l'acabar la 4ª paret (la segona B) s'afegiran aquests 8 passos (12.00):

1-8 STOMP (R) – HOLD – ½ TURN RIGHT & STOMP (L) – HOLD – TRAVELLING PIVOT 1 ½ TURN RIGHT - STOMP (L)
1-2 Picar peu dret en el lloc, pausa
3-4 Pivotant sobre el peu dret girar ½ volta cap a la dreta picant peu esquerre cap a l'esquerra (en 2ª posició), pausa
5-6 Pivotant sobre el peu esquerre girar ½ volta cap a la dreta fent un pas cap a la dreta amb peu dret, pivotant sobre el peu dret girar ½ volta cap a la dreta fent un pas cap a l'esquerra amb peu esquerre
7-8 Pivotant sobre el peu esquerre girar ½ volta cap a la dreta fent un pas cap a la dreta amb peu dret, picar peu esquerre al costat del dret


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...